Venäjä aloittaa uudet sotaharjoitukset

Sotaharjoitukset aloitetaan vastalauseena Ukrainan nykytilanteen takia.

Uutistoimistot kertoivat Venäjän ilmoittaneen uusista sotaharjoituksista. Ne on tarkoitus pitää lähellä Ukrainan rajaa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan sotaharjoitukset aloitetaan vastalauseena Ukrainan kiristyneelle tilanteelle.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjä on pakotettu reagoimaan "Ukrainan sotakoneeseen" ja Naton harjoituksille Itä-Euroopassa, kertoo uutistoimisto Reuters siteeraten venäläistä uutistoimisto Interfaxia.

Ministeri valmis pohtimaan dopingin käytön kriminalisointia - "Jos uusia perusteita ilmenee"

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson eduskunnan kyselytunnilla 19. joulukuuta.

"Huumausaineiden vaikutukset fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ovat kuitenkin yleisesti ottaen huomattavasti suuremmat kuin dopingaineiden", sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson eduskunnan kyselytunnilla 19. joulukuuta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä Suomessa ei ole aihetta kriminalisoida dopingaineiden käyttö Ruotsissa tehdyn mukaisesti.

- Tilannetta on kuitenkin seurattava, ja jos tulee esiin uusia kriminalisointia puoltavia perusteita, asiaa pitää pohtia uudelleen, Henriksson kertoo Yle Urheilulle.

Ruotsin lain mukaan on rangaistavaa muussa kuin lääketieteellisessä tai tutkimuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva dopingaineiden pitäminen hallussa ja niiden käyttäminen. Suomen rikoslaissa merkittävänä erona Ruotsin sääntelyyn on, ettei dopingaineiden hallussa pitämisestä ja käytöstä lähtökohtaisesti rangaista.

Dopingrikoksesta kuitenkin tuomitaan myös se, joka pitää hallussaan dopingainetta todennäköisesti tarkoituksenaan levittää sitä laittomasti. Henriksson kertoo, että Suomessa vakiintuneen yleisen rikosoikeudellisen periaatteen mukaan rangaistavaa ei tulisi olla oman terveyden tai muiden omien etujen vaarantaminen tai vahingoittaminen.

- Onkin hyvin harvinaista, että tästä periaatteesta rikoslainsäädännössä poiketaan. Tärkein poikkeus itsensä vahingoittamisen rankaisemattomuuden periaatteesta on huumausaineiden käytön rangaistavuus. Huumausaineiden vaikutukset fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ovat kuitenkin yleisesti ottaen huomattavasti suuremmat kuin dopingaineiden.

Ministeri tähdentää, että huumausaineet aiheuttavat myös riippuvuutta toisin kuin dopingaineet. Lisäksi huumausaineiden käyttöön liittyy myös usein muuta rikollisuutta.

- Dopingaineiden käytön säätämiselle rangaistavaksi ei siten ole esitettävissä samanlaisia syitä, jotka vaikuttivat huumausaineiden käytön säätämiseen rangaistavaksi.

Henriksson katsoo, että dopingaineiden käytön säätämisellä rangaistavaksi voisi tämän sijaan olla suoranaisia kielteisiä vaikutuksia.

- Dopingaineiden käyttöön ei nykyisin liity samanlaista syrjäytymistä kuin huumausaineiden käyttöön. Vaarana olisi, että dopingaineita käyttävät jättäytyisivät rangaistuksen pelossa esimerkiksi yhteiskunnan terveydenhuoltopalveluiden ulkopuolelle tai vaikkapa hakeutumatta alkoholiongelman vuoksi hoitoon.

Mahdollisuus sekaannuksiin, jos urheilun ja rikoslain määritelmät poikkeavat toisistaan

Ministeri myös muistuttaa, että jos dopingaineiden käyttö olisi rangaistavaa, joutuisivat kiinni jäävät urheilijat dopingaineiden käytöstä rikosoikeudellisen arvioinnin kohteeksi urheilutoiminnan piirissä annettavien rangaistusten lisäksi.

- Urheilijoille dopingaineiden käytöstä aiheutuu jo nyt varsin tuntuvia seuraamuksia kilpailukieltoineen, ja niin pitääkin olla. Lisäksi, jos dopingaineiden käyttö säädettäisiin rikoslaissa rangaistavaksi, olisi periaatteessa myös kilpaurheilussa ilmi tulleet dopingtapaukset tutkittava rikosasioina.

Henrikssonin mukaan sekaannuksia voisi aiheuttaa ensinnäkin se, että urheilussa ja rikoslaissa dopingaineiden määritelmät poikkeaisivat toisistaan. Urheilijaa voidaan kilpailukiellolla rangaista sellaisenkin dopingaineen käytöstä, jota ei rikoslaissa edes määriteltäisi dopingaineeksi.

- Lisäksi silloinkin, kun kyse olisi sekä urheilun että rikoslain kannalta kielletyn aineen käytöstä, olisi mahdollista, että näyttökynnyksen erilaisuudesta johtuen ratkaisut tuomioistuimessa ja urheilun järjestöissä poikkeaisivat toisistaan. Tällaiset tulkintaepäselvyydet voisivat merkittävästi vaikeuttaa nykyistä urheilujärjestöjen suorittamaa dopingaineiden käytön valvontaa.

Yle Urheilun haastattelussa dopingin käytön kriminalisointia ovat esittäneet Suomen Voimanostoliiton sihteeri Jari Rantapelkonen, Voimisteluliiton valmennuspäällikkö Anna Kirjavainen ja Taitoluisteluliiton toiminnanjohtaja Lea Åman.

Myös Suomen antidopingtoimikunnan lääketieteellisen johtajan Timo Seppälän mielestä olisi "ihan kiva", kun dopingin käytön voisi kriminalisoida yleensä yhteiskunnassa sekä urheilussa että sen ulkopuolella.

- En uskalla vielä antaa kyllä- ja ei-vastausta siihen, olisiko se kuinka hyödyllistä ennen kuin olen keskustellut asiasta vaikkapa oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ADT:n kanssa, Seppälä sanoi aiemmin Yle Urheilulle.

Timo Seppälä: ”Monta roistoa jää ilman rangaistusta”

Lääkepulloja.

ADT:n lääketieteellinen johtaja haluaisi kriminalisoida dopingin käytön.

Lääkepulloja.

Suomen antidopingtoimikunnan lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä tietää, että dopingin käyttö on edelleen ongelma suomalaisessa urheilussa.

- Tässä suhteessa olisi ihan kiva, kun dopingin käytön voisi kriminalisoida yleensä yhteiskunnassa sekä urheilussa että sen ulkopuolella. En uskalla vielä antaa kyllä- ja ei-vastausta siihen, olisiko se kuinka hyödyllistä ennen kuin olen keskustellut asiasta vaikkapa oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ADT:n kanssa, Seppälä kertoo.

Hän sanoo ymmärtävänsä esimerkiksi Suomen Voimanostoliiton huolen, kun kiinni jääneet urheilijat ovat perustaneet omia lajiliittoja. Voimanostoliitto haluaakin, että dopingin käyttö kriminalisoitaisiin Suomessa Ruotsin tavoin.

- Voimanostossa kärynneet ihmiset eivät ole enää urheilun piirissä vaan ovat siirtyneet johonkin toiseen liittoon tai itse perustamaansa yhdistykseen. Juuri tällaiselle porukalle dopingin käytön kriminalisointi voisi olla hyvä, Seppälä pohtii.

- Ymmärrän kyllä huolen ja harmin, mitä Painonnosto- ja Voimanostoliitto kärsivät tästä asiasta. Ne saavat huonoa mainetta osakseen, kun kaverit naureskelevat, että he voivat käyttää ihan vapaasti dopingia ja nostella painoja. He tosiaan käyttävät kaikkia yhteiskunnan laitoksia, joita on urheiluhommiin rakennettu. Minustakin tämä on hyvä pointti dopingin käytön kriminalisoimiseksi. Liittojen kannalta imagokysymys olisi toinen, Seppälä jatkaa.

Hän onkin siis silloin tällöin miettinyt dopingaineiden käytön kriminalisointia.

- Pieni hankaluus on se, että aina kun meille tulee joku positiivinen tapaus oman tutkinnan jälkeen, niin pitäisikö meidän ilmoittaa poliisille siitä. Eihän tietysti pelkkä käyttörikos varmasti niin raskas olisi, etteikö sille voisi laittaa ilmiantovelvollisuutta.

ADT:n pyrkimyksenä on myös lisätä viranomaisyhteistyötä dopingaineiden käytön osalta. Se tarkoittaa poliisin lisäksi esimerkiksi tullia.

– ADT haluaisi automaattisesti tiedot urheilun piirissä toimivista salakuljettajista sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen. Kun nämä eivät vielä tule meidän tietoomme, monta roistoa jää varmasti ilman urheilun dopingrangaistusta.

Suomessa dopingrikoksena on kriminalisoitu dopingaineiden valmistus, maahantuonti, levittäminen ja hallussapito levittämistarkoituksessa.

Niin sanotut piristeet eivät ole rikoslain 44 pykälän määrittelemien dopingaineiden piirissä. Siihen kuuluvat ainoastaan hormonaaliset valmisteet, ja myös kehossa omaa hormonitoimintaa kiihdyttävät valmisteet ovat dopingrikosten alaisia.

Dopingrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Törkeissä tapauksissa rangaistusasteikko on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Lievissä dopingrikoksissa voi saada sakkoa.

Kiina kiristää ympäristölakejaan

Tehtaiden piippuja iltataivasta vasten.

Kiina vakuuttaa luopuvansa kasvun tavoittelusta hinnalla millä hyvänsä. Valituksia saastuttajista saavat tehdä ainoastaan hallinnon hyväksymät organisaatiot.

Tehtaiden piippuja iltataivasta vasten.

Kiina kiristää maan ympäristönsuojelulakejaan. Kiinan kansankongressi hyväksyi torstaina lakimuutokset, jotka uudistavat neljännesvuosisadan ajan melko muuttumattomana pysynyttä lakia. Lakimuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta lähtien.

Kiinan uusi ympäristölaki mahdollistaa kovempien rangaistuksien langettamisen saastuttajille. Ympäristönsuojelusta vastaava ministeriö voi esimerkiksi sulkea saatuttavan tehtaan ja takavarikoida omistajan varoja. Lisäksi laki tekee ympäristön seurannasta ja vaikutusarvioista julkisia.

Lakiuudistus pitää kuitenkin päätösvallan saastuttajien toimintaan puuttumisessa Kiinan hallinnolla. Ainoastaan hallituksen hyväksymät organisaatiot voivat tehdä valituksia saastuttajista.

Jatkuvat uutiset saasteista ilmassa, vedessä, maassa ja ruoassa ovat nostattaneet suuttumusta kiinalaisten keskuudessa. Kiinan hallinto vakuuttaakin puuttuvansa entistä tarmokkaammin rikkeisiin. Kiina on luvannut luopua mallista, jossa tavoitellaan kasvua hinnalla millä hyvänsä.

Ministeri Niinistö: Suomessa tehty surkeaa kalastuspolitiikkaa vuosikymmeniä

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö eduskunnassa 17. lokakuuta 2013.

Suunnitteilla oleva kalastuslaki jättää liikaa asioita auki, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö. Muun muassa kalojen alamitoissa olisi ministerin mielestä tarkistamisen varaa. Niinistö saapuu puimaan uutta kalastuslakia perjantain A-studioon.

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö eduskunnassa 17. lokakuuta 2013.

Kalastuslain uudistus alkaa olla loppusuoralla. Tällä hetkellä se on laintarkistusvaiheessa ja laki on tarkoitus saattaa voimaan ensi vuoden alusta. Ympäristöministeri ei kuitenkaan ole lakiin täysin tyytyväinen.

- Eihän tämä kalastuslaki määrittelee, mikä on tietyn kalalajin alamitta tai että miten hoitosuunnitelmia tai kalastuspolitiikkaa tehdään, Niinistö sanoo.

Meri- ja järvitaimenen sekä järvilohen alamitat säädettiin jo kuluvan vuoden alussa 60 senttiin. Paikalliset ELY-keskukset voivat kuitenkin myöntää alueellisia poikkeuslupia myös pienemmille alamitoille.

Nykyiset alamitat ovat ministerin mielestä alakanttiin, mutta hän muistuttaa, että niitä voidaan myös myöhemmin tarkastaa ja muuttaa erikseen.

- Alamitat pitäisi olla sellaisia, että lisääntymiskypsyys on saavutettu riittävän pitkällisesti, että se ei ole sattumankauppaa että onko lisäännytty vai ei. Ei ne ihan joka lajin kohdalta ole riittäviä, Niinistö linjaa.

- Arvokalat ovat uhanalaisia juuri sen takia että alamitat ovat olleet todella pitkään niin alhaisia, että siinä ei ole mitään järkeä.

Alamittojen lisäksi ministerin mielestä olisi hyvä miettiä myös uhanalaisten kalalajien rauhoittamista.

Uusi kalastuslaki tähtää kalakantojen luonnonvaraiseen lisääntymiseen ja suojeluun. Niinistö pitää lain suuntaa oikeana, mutta on huolissaan siitä, toteutuvatko sen tavoitteet.

- Laki mahdollistaa järkevän kalastuspolitiikan, mutta jos viranomaiset eivät toimi, niin ne ongelmat ovat edelleen olemassa.

- Tämän lain kirjaukset jäävät yleiselle tasolle. On viranomaisen velvollisuus noudattaa lain henkeä.

Ministeri uskoo asenteiden muuttuneen

Maa- ja metsätalousministeriö saa Niinistöltä kovaa kritiikkiä kala-asioiden aiemmasta hoidosta.

- Maa ja metsätalousministeriön perinteinen kalastuspolitiikka on suosinut ylisuuria kiintiöitä ammattikalastajille eikä ole toteuttanut riittäviä rajoituksia silloin, kun joku kalakanta on taantunut voimakkaasti ja näitä alamittoja ei ole nostettu sille tasolle, että homma toimisi.

Tutkijat ovat olleet jo pitkään huolissaan esimerkiksi Itämeren lohen tilanteesta. Joidenkin mielestä pyynti pitäisi lopettaa kokonaan, jotta kannat saataisiin elpymään. Siitä huolimatta Suomi haluaa viime vuoden tapaan tehdä Latvian kanssa vaihtokaupat ja kasvattaa 27 500 lohen kiintiötään. Viime vuonna Latvialta saatiin 7 000 lisälohta.

Ministerin mielestä kala-asiat on hoidettu Suomessa huonosti jo kauan ja nyt korjataan aiemmin tehtyjä virheitä.

- Me ollaan tehty todella surkeaa kalastuspolitiikkaa vuosikymmeniä sillä, että 50 -luvulla vesivoimaa rakennettiin kaikkialle ilman mitään alkeellisia kalatiehommia eikä mitään vastuuta siitä.

Kalateillä pyritään turvaamaan vaelluskalojen nousu jokien kutupaikoille patojen ja voimaloiden ohi. Jos väylät on tukittu, kalat eivät pääse lisääntymään.

Ministerin mukaan asenteet ovat nyt kuitenkin muuttumassa.

- Se iso muutos, mitä tässä viimesen parin vuoden aikana on tapahtunut, on se että me arvostetaan kalakantoja, aitoja oikeita kalakantoja, ja tehdään töitä sen eteen että ne elpyvät.

A-studio käsittelee uutta kalastuslakia perjantaina 25.4. klo 21. Vieraana ympäristöministeri Ville Niinistö, vapaa-ajan kalastaja Jasper Pääkkönen, Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ammattikalastaja Heikki Salokangas. Osallistu keskusteluun Facebookissa ja Twitterissä: #yleastudio.

Suklaapatukalla konekaappausta uhannut heinolalaismies vapautui syytteistä

Mies on ollut pidätettynä Hongkongissa helmikuusta saakka, kun hän uhkasi kaapata Amsterdamista Hongkongiin matkalla olleen lentokoneen.

Suklaapatukalla konekaappausta uhannut heinolalaismies on vapautettu Hongkongissa kaikista syytteistä.

South China Morning Post -lehden nettiuutisen mukaan tapausta käsitellyt tuomari totesi heinolalaismiehen olleen syyntakeeton tapahtuman aikaan. Miestä syytettiin häiriön aiheuttamisesta lennolla ja perättömästä pommiuhkauksesta.

Heinolalaismies on ollut pidätettynä Hongkongissa helmikuun puolivälistä alkaen, kun hän uhkasi kaapata Amsterdamista Hongkongiin matkalla olleen lentokoneen.

Miehen vapauttamisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Itä-Häme.

Kotimaiset maatiaiskanat pelastettiin viime tipassa sukupuutolta

Kanoja

Suomalaisten maatiaiskanojen uskottiin jo hävinneen kokonaan. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus etsi jäljelle jääneet kanat ja aloitti säilytysohjelman. Kanaloissa nokkii nyt jo liki 5 000 maatiaiskanaa.

Kanoja

Eeva-Stiina Snellman sekoittelee piimään upotettuja, kuivattuja nokkosenlehtiä ja vie kulhon oljilla vuorattuun ulkohäkkiin. Hän avaa navetan luukun ja  päästelee kanamaisia kutsuhuutoja. Ulos kipittelee heltat heiluen neljä savitaipeleenkanaa ja kaksi komeaa kukkoa.

– Olen ollut MTT:n säilytysohjelmassa mukana toistakymmentä vuotta, Snellman kertoo.

– Kesällä nämä saavat kuopsutella vapaana  tilan pihalla. Kukko on herrasmies ja nokkii kanoilleen sontiaisia ja muita herkkupaloja.

MTT aloitti maatiaiskanarotujen säilytysohjelman vuonna 1998. Kannat romahtivat tehotalouden paineessa ja maatiaiskana oli vähällä kuolla sukupuuttoon.

– Maatiaskanoja löytyi jopa vanhojen maalaistalojen  peräkammareista. Siellä ne pääsivät mummun kanssa keinutuoliin kiikkumaan,  Snellman nauraa.

5 000 eloisaa maatiaiskanaa

Maatiaskanan kasvattajien määrä on kasvanut tasaisesti. Tällä hetkellä mukana  on noin 300 säilyttäjää ja 50 poikastuottajaa. Suurin osa kanaloista on pieniä, muutaman yksilön kanaloita. MTT suosittelee pitämään yhtä kukkoa noin 4-5 kanaa kohti.

– Maatiaiskana on eloisa ja viisas eläin, Eeva-Stiina Snellman kertoo ja ottaa syliinsä kultarintaisen mustan kanan. Kukko hermostuu välittömästi ja emäntä palauttaa kanan kukon viereen.

Maatiaiskanoja pitää hoitaa lajille tyypillisissä olosuhteissa. Ikkunallinen lattiapehkukanala, josta pääsee ulos, on hyvä paikka. Osa säilyttäjistä tuottaa poikasia.

– Maatiaiskanaloita on täällä Salon seudulla paljon muun muassa omakotitalojen pihoilla, Snellman kertoo. Snellmanin luomutila kanoineen, vuohineen, lampaineen ja kasvimaineen sijaitsee Perttelissä, joka kuuluu Salon kaupunkiin.

Maatiaiskanat ovat elinvoimaisina, pitkäikäisinä ja  kylmää kestävinä sopeutuneet Suomen ilmastoon. Nyt eri  kantojen maatiaiskanoja on koko maassa viitisen tuhatta.

Hyviä munia naapureillekin

Maatiaiskanojen munat ovat pienehköjä, 40-55:n gramman painoisia.

– Muniminen on jännittävä juttu. Kana päästelee erityisiä munimisääniä ja sitten kukolle tulee kiire. Se juoksee kesällä pihan läpi ja käy katsomassa munaa ja kanaa ja loikkii sitten takaisin lauman muita kanoja hoivaamaan.

Snellmanin taloudessa munia riittää enemmän kuin omaan tarpeeseen.

– Savitaipaleen kana munii 0,75 munaa päivässä, joten kyllä näitä riittää ystävillekin jaettaviksi. Hyviä ovat, enkä muita enää söisikään, kuittaa Eeva-Stiina Snellman.

Uudet säilyttäjät toivotetaan tervetulleiksi.

– On mahtava juttu, että  tutkijat ovat mukana säilyttämässä monimuotoisuutta ja näitä ihania maatiaiskanoja, Snellman iloitsee.

Todistajan henkilöllisyys voidaan pian salata

Todistaja käräjäoikeudessa

Anonyymi todistaminen olisi mahdollista esimerkiksi henkirikoksia, törkeää huumekauppaa, ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa. Hallitus hyväksyi tänään asiaa koskevan lakiesityksen.

Todistaja käräjäoikeudessa

Todistajan henkilöllisyys voidaan jatkossa salata eräiden vakavien rikosten käsittelyssä. Hallituksen tänään hyväksymän lakiesityksen mukaan anonyymi todistaminen olisi mahdollista silloin, jos käsiteltävänä olevan rikoksen enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta, ja jos henkilöllisyyden salaaminen on todistajan tai hänen läheisensä suojaamiseksi välttämätöntä. Käytäntö voisi siis olla mahdollinen esimerkiksi henkirikoksia, törkeää huumekauppaa tai törkeää ihmiskauppaa koskevissa tapauksissa.

Lisäksi todistajan henkilöllisyys voitaisiin salata ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, joista enimmäisrangaistus on kuusi vuotta.

Anonyymissä todistamisessa todistajan nimi ja yhteystiedot voidaan jättää ilmioittamatta ja häntä voidaan kuulla esimerkiksi videoyhteyden välityksellä, sermin takaa tai syytetyn läsnä olematta. Lisäksi hänen äänensä voidaan muuttaa. Käsittely tapahtuisi suljetuin ovin ja aineisto salattaisiin 60 vuodeksi.

Lakiesitys menee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi.

Putin uhkaa Kiovaa seurauksilla Itä-Ukrainan tapahtumista

Vladimir Putin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo, että armeijan käyttämisellä Itä-Ukrainassa on seuraamuksia.

Vladimir Putin.

Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa Ukrainaa seurauksilla, jos maan nykyhallinto on käyttänyt armeijaa omia kansalaisiaan vastaan. Putinin mukaan armeijan käyttäminen Itä-Ukrainassa on erittäin vakava rikos ukrainalaisia vastaan.

Ukrainan sisäministeriön mukaan Ukrainan hallituksen joukot ovat surmanneet ainakin viisi Venäjä-mielistä separatistia Slovjanskin kaupungissa. Putin pitää Ukrainan toimia maan itäosissa rangaistustoimina.

Televisioidussa puheessaan Putin kutsui Ukrainan nykyhallintoa juntaksi.

Putin otti kantaa myös Ukrainan kriisistä johtuviin pakotteisiin sanomalla, että ne ovat haitaksi kaikille ja heikentävät koko maailman taloutta. Hän kuitenkin totesi, ettei pakotteet aiheuta vakavaa vahinkoa Venäjälle.

Vapaaehtoista ruotsia vaativa kansalaisaloite eduskuntaan

Eero Heinäluoma

Aloitteen on allekirjoittanut reilut 62 000 ihmistä. Se luovutettiin eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle torstaina.

Eero Heinäluoma

Kansalaisaloite vapaaehtoisesta ruotsista on luovutettu eduskuntaan. Aloitteen on allekirjoittanut reilut 62 000 ihmistä.

– Ruotsin pakollisuus on pois muiden kielten opiskelusta, ja se ei ole edes hyödyllinen useimmille opiskelijoille. Suomi on pitkällä aikavälillä kärsinyt huonosta kielitaidosta, ja kärsii jatkossakin, mikäli kielivalinnaisuutta ei lisätä, väittää Vapaa Kielivalinta ry:n puheenjohtaja Ilmari Rostila.

Kansalaisaloitteen avulla vähintään 50 000 äänioikeutettua voi tehdä eduskunnalle aloitteen lain säätämiseksi. Vapaa Kielivalinta ry luovutti aloitteen eduskunnan puhemies Eero Heinäluomalle (sd.).

Tilanne Itä-Ukrainassa kiristyy – Yle Uutiset seuraa tilannetta hetki hetkeltä

Kartta.

Ukrainan hallituksen joukot ovat aloittaneet Venäjä-mielisten separatistien hallussa olevien rakennusten ja alueiden takaisinvaltauksen. Kuolonuhreista on raportoitu.

Kartta.
 • 13.34

  Ukrainan sisäministeriön mukaan Ukrainan hallituksen joukot ovat surmanneet jopa viisi Venäjä-mielistä separatistia Slovjanskin kaupungissa.

 • 13.36

  Uutistoimistot kertovat, että hallituksen joukot ovat myös tuhonneet kolme separatistien pystyttämää tarkastusasemaa.

 • 13.39

  Venäjän presidentti Vladimir Putin toteaa, että "mikäli Kiova on todella käyttänyt sotilaallista voimaa siviilejä vastaan, niin kyseessä on vakava Ukrainan omaan kansaan kohdistuva rikos".

 • 13.41

  Putinin mukaan "Ukrainan hallituksen siviileihin kohdistamilla iskuilla tulee olemaan seurauksia hyökkäyspäätöksen tehneille henkilöille Kiovassa, sekä Venäjän ja Ukrainan välisille suhteille".

 • 13.45

  Aiemmin torstaina Ukrainan sisäministeri kertoi, että maan joukot ovat vallanneet Venäjä-mielisiltä mielenosoittajilta takaisin Mariupolin kaupungintalon.

 • 13.50

  Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Ukrainan kriisin ratkaisun avaimet ovat Kiovan käsissä, kertoo uutistoimisto Reuters.

 • 13.53

  – Yhdysvaltojen on käytettävä vaikutusvaltaansa, jotta Kiova panee Geneven sopimuksen täytäntöön, Lavrov toteaa.

 • 13.55

  Venäjän presidentti Vladimir Putin kutsui torstaina televisioidussa puheessaan Ukrainan nykyhallintoa juntaksi.

 • 13.59

  Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Ukrainan levottomuudet ovat lännen syytä, ja Ukraina on pelinappula Venäjän-vastaisessa geopoliittisessa pelissä.

 • 14.06

  Itä-Ukrainan tapahtumat todistavat Putinin mukaan sen, että Venäjän viranomaisten päätös tukea Krimin niemimaan väestöä oli oikea, kertoo venäläinen radioasema Voice of Russia.

 • 14.15

  Silminnäkijöiden mukaan Ukrainan hallituksen joukot ovat vetäytyneet valtaamaltaan Venäjä-mielisten pystyttämältä tarkastusasemalta Slovjanskin kaupungissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Separatistit ovat palanneet asemalle.

 • 14.52

  – Meillä on täysi luottamus siihen, että Ukrainan hallitus toteuttaa Geneven sopimusta, sanoi EU:n ulkopoliittisen edustajan Catherine Ashtonin tiedottaja Michael Mann uutistoimisto AFP:n mukaan.

 • 14.55

  – Tunnustamme Ukrainan oikeuden legitiimeihin toimiin maan itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden suojelemiseksi, Ashtonin tiedottaja Mann jatkoi.

 • 15.52

  Uutistoimisto Reuters kertoo haltuunsa saaman asiakirjan perusteella, että Euroopan Unioni olisi harkitsemassa EU:n ja Krimin niemimaan pankkien välisen rahaliikenteen kieltämistä.

 • 16.01

  Venäjän armeija on ilmoittanut aloittavansa uudelleen sotaharjoitukset Ukrainan rajan lähellä vastalauseeksi Ukrainan tapahtumille.

 • 16.09

  Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjä on pakotettu reagoimaan "Ukrainan sotakoneeseen" ja Naton harjoituksille Itä-Euroopassa, kertoo uutistoimisto Reuters siteeraten venäläistä uutistoimisto Interfaxia.

 • 16.26

  Tšekin pääministeri Bohuslav Sobotka sanoo Tšekin ja Slovakian suhtautuvan skeptisesti laajennettuihin Venäjän-vastaisiin pakotteisiin. Sobotkan mukaan päätökset uusista pakotteista tulisi tehdä korkeimmalla EU-tasolla.

Tom of Finland -merkit ennakkomyyntiin – Kävijäryntäys kaatoi verkkokaupan

Tom of Finland -postimerkkiarkki.

Postin mukaan homoeroottiset merkit ovat saaneet poikkeuksellisen paljon kansainvälistä huomiota.

Tom of Finland -postimerkkiarkki.

Posti otti Tom of Finland -postimerkit ennakkomyyntiin torstaina laajan kansainvälisen kiinnostuksen vuoksi. Postimerkkejä voi tilata ennakkoon Postin verkkokaupasta.

Torstaina puolen päivän jälkeen verkkokauppaan ei päässyt lainkaan. Itellan viestinnästä kerrotaan, että palvelun kaatumisen syynä on suuri kävijämäärä.

Ennakkotilaajat saavat merkit kotiinsa heti ilmestymispäivän 8. syyskuuta jälkeen.

Merkkien ensipainosmäärä on kolmen merkin arkille tavanomainen 200 000 kappaletta.

Postin mukaan lukuisat asiakkaat eri maista ovat olleet kiinnostuneita merkkien ostamisesta.

– Kansainvälisen huomion laajuus on ollut täysin poikkeuksellista, Postin kehitysjohtaja Markku Penttinen kertoo.

Taiteilija Touko Laaksosen piirroksiin perustuvat homoeroottiset postimerkit ovat saaneet osakseen runsaasti huomiota myös Suomessa.

Urpilainen sairastui - Svenska Yle ei huolinut sijaista studioon

Jutta Urpilainen

Ruotsinkielinen eurovaalitentti esitetään tänä iltana Yle Fem -kanavalla ilman SDP:n edustajaa.

Jutta Urpilainen

SDP ei ole lainkaan edustettuna Yle Fem -kanavan tämän illan vaalitentissä. Tentti on Ylen ensimmäinen eurovaalien puheenjohtajatentti.

Puheenjohtaja Jutta Urpilainen sairastui migreeniin ja joutui perumaan aamun ohjelmansa, mukaan lukien tentin nauhoituksen kello 11 alkaen. Urpilaisen avustajakunnasta kerrotaan, että SDP yritti tarjota Urpilaiselle tenttiin sijaista, mutta ruotsinkielinen Yle ei kelpuuttanut sijaisia.

Yle Fem -kanavan vaalitentin tuottaja Mattias Fagerholm perustelee SDP:n pois jättämistä Svenska Ylen johdon linjauksella, että tenttiin otetaan vain puheenjohtajat.

Fagerholmin mukaan sekä keskusta että kristillisdemokraatit olivat yrittäneet aiemmin vaihtaa puheenjohtajansa tilalle tenttiin toisen henkilön. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ei ollut halunnut tulla keskusteluun, ja Päivi Räsäsellä ilmoitettiin olevan työeste.

Toimituksessa epäiltiin, että puolueet yrittivät vaihtaa puheenjohtajan tilalle sujuvampaa ruotsia puhuvan edustajan, vaikka tentissä saa vastata myös suomeksi. Koska toimitus kuitenkin linjasi, että tentti on vain puheenjohtajille, molempien puolueiden puheenjohtajat tulivat tenttiin.

Tuottajan mukaan tämän jälkeen ei voitu enää harkita SDP:n puheenjohtajan korvaamista jollakin toisella, vaikka kyseessä olikin sairastuminen.

Jopa viisi separatistia surmattu Slovjanskissa

Erikoisjoukkojen sotilas

Uutistoimistojen mukaan Ukrainan hallituksen joukot ovat tuhonneet myös Venäjä-mielisten separatistien tarkastuspisteitä.

Erikoisjoukkojen sotilas

Ukrainan sisäministeriön mukaan Ukrainan hallituksen joukot ovat surmanneet jopa viisi Venäjä-mielistä separatistia Slovjanskin kaupungissa.

Uutistoimistot kertovat, että hallituksen joukot ovat myös tuhonneet kolme separatistien pystyttämää tarkastusasemaa.

Ministeriö kertoi tiedotteessaan, että "viisi terroristia on eliminoitu aseellisissa yhteenotoissa", joita käytiin tarkastusasemilla. Yhden Ukrainan armeijan joukkoihin kuuluvan henkilön kerrotaan haavoittuneen.

Ukrainan hallituksen mukaan käynnissä on terrorisminvastainen operaatio.

Aiemmin uutistoimisto AFP kertoi sairaalalähteisiin perustuen, että ainakin yksi ihminen on kuollut. Separatistien edustaja on kertonut Facebookissa, että kaksi ihmistä olisi saanut surmansa tarkastuspisteellä yöllä.

Ukrainan sisäministeriön mukaan hallituksen joukot ovat aiemmin torstaina vallanneet separatisteilta takaisin Mariupolin kaupungintalon. Separatistit ovat vahvistaneet menettäneensä rakennuksen.

Kysely: Sote-uudistus miellyttää korkeasti koulutettuja, pienituloiset tyytymättömiä

Puolet suomalaisista uskoo palvelujen saavutettavuuden heikkenevän sote-uudistuksen myötä. Sote-alueiden omaa verotusoikeutta ei kannata juuri kukaan.

Vain runsas neljännes suomalaisista on tyytyväisiä sote-ratkaisuun. Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS:n teettämän kyselyn mukaan 29 prosenttia suomalaisista on sote-uudistukseen tyytyväisiä. Uudistukseen tyytymättömiä on 21 prosenttia. Erityisesti sote-ratkaisun taakse asettuvat korkeasti koulutetut, ylemmät toimihenkilöt ja eläkeläiset, kun taas pienituloiset ja SAK:n jäsenet ovat ratkaisuun keskimääräistä tyytymättömämpiä.

Hallituspuolueet ja oppositio sopivat sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen toteutustavasta maaliskuussa. Sote-uudistuksessa erikoissairaanhoidosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa viisi erityisvastuualuetta.

Vain neljäsosa väestöstä uskoo palvelujen toimivuuden paranevan uudistuksen myötä. Joka toinen uskoo, että palvelujen saavutettavuus heikkenee. Vastaajista lähes 40 prosenttia ennakoi, että myös tarjolla olevien palvelujen määrässä tapahtuu heikennyksiä.

Yli 40 prosenttia arvoi, että sote-alueet ovat liian suuria järjestämään kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut perustasosta aina vaativiin erityispalveluihin saakka.

KAKS:n kyselyn mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että valtionosuudet tulisi ohjata suoraan viidelle sote-alueelle. Sote-alueiden oma verotusoikeus saa kannatusta vain neljältä prosentilta vastanneista.

TNS Gallup Oy:n huhtikuussa toteuttamaan kyselyyn haastateltiin 1 202 suomalaista. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ukrainan hallituksen joukkoja Slovjanskiin - ainakin yhden kerrotaan kuolleen

Naamioituneet miehet repivät Ukrainan vaakunan irti Slovjanskin hallintorakennuksen pääoven yläpuolelta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjä-mieliset separatistit ovat kehottaneet siviilejä poistumaan valtaamastaan kaupungintalosta. Aiemmin torstaina hallitus kertoi joukkojensa vallanneen takaisin Mariupolin kaupungintalon.

Naamioituneet miehet repivät Ukrainan vaakunan irti Slovjanskin hallintorakennuksen pääoven yläpuolelta.

Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Slovjanskin kaupunkiin on tullut Ukrainan armeijan panssaroituja ajoneuvoja ja armeija on vallannut kapinallisten tarkastuspisteen kaupungin pohjoispuolella, kertovat uutistoimistot.

Uutistoimisto AFP:n sairaalalähteiden mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut. Separatistien edustaja on kertonut Facebookissa, että kaksi ihmistä olisi saanut surmansa tarkastuspisteellä yöllä.

Uutistoimistojen mukaan tarkastuspisteelle ajoi useita hallituksen joukkojen panssaroituja ajoneuvoja, ja kapinalliset näyttävät hylänneen paikan. Reuters kertoo, että kapinalliset olivat sytyttäneet tarkastuspisteellä tuleen autonrenkaita luodakseen savuverhon, mutta puolen tunnin kuluessa paikka oli Ukrainan armeijan hallussa.

Reuters sanoo, ettei ammuskelua kuulunut, kun taas AFP kertoo ammuskelusta.

AFP:n mukaan useita panssaroituja ajoneuvoja on ajanut hylätyn katusulun ohi. Paikalla on myös helikopteri.

Kapinallisten edustaja kertoo AFP:lle, että he ovat kehottaneet siviilejä poistumaan valtaamastaan kaupungintalosta. Rakennusta puolustavat aseistetut miehet jäävät, separatistien edustaja sanoo AFP:lle.

Ukrainan joukot valtasivat Mariupolin kaupungintalon

Aiemmin torstaina Ukrainan sisäministeri kertoi, että maan joukot ovat vallanneet Venäjä-mielisiltä mielenosoittajilta takaisin Mariupolin kaupungintalon. AFP:n mukaan separatistit ovat vahvistaneet menettäneensä rakennuksen.

Mariupol ja Slovjanski ovat niiden kaupunkien joukossa, joissa Venäjä-mieliset mielenosoittajat ovat viime viikkoina vallanneet hallintorakennuksia.

Keskiviikkona Ukrainan sisäministeriö kertoi, että maan joukot ovat "vapauttaneet" Venäjä-mielisten separatistien hallussa olleen itäukrainalaisen Svjatogorskin kaupungin.

Uutistoimisto Reutersin mukaan aiemmin ei kuitenkaan ollut raportoitu, että pikkukaupungissa olisi ollut aseistautuneita joukkoja. Uutistoimisto AFP kertoi torstaina, että paikallisten asukkaiden mukaan kaupungissa ei ollut ollut kapinallisia.

Hallitus: Hyökkäys tukikohtaan torjuttiin

Ukrainan hallitus kertoi torstaina myös, että maan joukot torjuivat yöllä hyökkäyksen tukikohtaan Artemivskissa, joka sijaitsee Donetskin ja Slovjanskin kaupunkien välissä.

Avakovin mukaan yksi sotilas haavoittui. Virkaatekevän presidentin Oleksandr Turtšynovin mukaan hyökkääjät kärsivät merkittäviä tappioita.

Avakovin mukaan hyökkäykseen osallistui noin 70 ihmistä, puolustusministeriön mukaan lähes sata. Ministeriö sanoo, että separatistit avasivat tulen automaattiasein ja konekiväärein sekä käyttivät kranaatteja.

Uutistoimistojen mukaan Avakov ja sisäministeriö syyttävät hyökkäyksen johtamisesta venäläisiä sotilaita tai sotilasta.

Hallitusta vastustavat lähteet eivät ole vahvistaneet Artemivskin tapahtumia, AFP kertoo.

Älypuhelimet innostavat lukemaan kehitysmaissa

YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco selvitti, miten älypuhelimia käytetään lukulaitteina kehitysmaissa. Edulliset älypuhelimet antavat käyttäjilleen mahdollisuuden lukemiseen paikoissa, joissa kirjat ovat harvinaisia.

Älypuhelimien lisääntyminen on käynnistänyt kehitysmaissa "lukemisen vallankumouksen", kuvailee Unesco tuoreessa raportissaan. YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco toteaa halpojen älypuhelimien tarjoavan uuden, edullisen ja helpon portin lukemistoon.

Unesco selvitti yhteistyössä Nokian ja e-kirjoja köyhiin maihin jakavan Worldreader-palvelun kanssa, miten älypuhelimia käytetään lukemiseen kehitysmaissa. Tarkasteluun osallistui älypuhelimien käyttäjiä Etiopiasta, Ghanasta, Intiasta, Keniasta, Nigeriasta, Pakistanista ja Zimbabwesta. Näissä maissa keskimäärin joka viides lapsi ei osaa lukea. Aikuisten lukutaidottomuus on vieläkin suurempi.

Unescon selvitykseen osallistui yli 4 000 ihmistä.

Vastaajista 62 prosenttia kertoi lukemisen lisääntyneen älypuhelimen käytön myötä. Joka kolmas tutkimukseen osallistunut kertoi puolestaan lukevansa puhelimesta satuja lapsilleen. Yllätävä havainto oli se, että miehet lukivat naisia useammin satuja lapsille. Ongelmaksi muodostuu vain se, että lastenkirjojen tarjonta puhelimille on liian suppea.

Raportista selviää, että miehet käyttävät huomattavasti enemmän älypuhelimia kuin naiset. Naiset kuitenkin käyttävät huomattavasti enemmän aikaa älypuhelimelta lukemiseen kuin miehet. Naiset käyttivät kuukaudessa keskimäärin 207 minuuttia lukemiseen, kun miehet lukivat keskimäärin vain 33 minuuttia.

Älypuhelimien yleistyminen vaikuttaa myös lukemiseen suhtautumiseen. Jo ennestään lukemisesta nauttineen henkilöt lukivat älypuhelimien myötä enemmän, mutta myös lukemisestä vähemmän tykänneet innostuivat usein lukemisesta.

Nokian kännykkätehdas jää ulos Microsoft-kaupasta

Tällöin Nokia on tilanteessa, jossa se ei enää ole puhelinvalmistaja, mutta omistaa valtavan kännykkätehtaan Intiassa.

Nokian jättimäinen matkapuhelintehdas Intian Chennaissa ei siirry Microsoftille. Tällöin Nokia on tilanteessa, jossa se ei enää ole puhelinvalmistaja, mutta omistaa kännykkätehtaan. Microsoft-kauppa on saamassa sinettinsä huomenna perjantaina.

Chennain-tehdas jää ulos Microsoft-kaupasta Nokian ja Intian verottajan välisten sotkujen takia. Microsoft ilmoitti Nokian koko matkapuhelinyksikön ostamisesta viime syyskuussa 5,4 miljardin euron hintaan.

– Voin vahvistaa, että... tai on turvallista sanoa, että on olemassa erittäin suuri todennäköisyys, muotoilee Nokian tiedottaja Brett Young Yle Uutisille.

– Kaupathan lyödään lukkoon huomenna.

Tätä ennen kansainvälinen uutistoimisto Bloomberg oli saanut suoremman vahvistuksen Nokian Intian-tiedottajalta Poonam Kaulilta.

– Jätämme tehtaan pois [kaupasta] verotussyiden takia, hän sanoi.

Chennain-kännykkätehdas on Nokian suurimpia. Myydessään matkapuhelinliiketoiminnan Nokia keskittyy jatkossa tietoliikenneverkkoihin.

Nokian väliaikainen toimitusjohtaja Timo Ihamuotila kertoi viime viikolla Yle Uutisille mahdollisuuksista Chennain-tehtaan suhteen.

– Jos tämän kaupan toteuduttua tehdas ei siirtyisi Microsoftille, silloin tarkoituksenamme on tarjota jonkin aikaa palveluja Microsoftille, eli toimittaa puhelimia tältä tehtaalta, Ihamuotila sanoi.

Nokian mukaan Chennain tehtaan tiistaina esillä olleessa verokiistassa on kyse siitä, onko Nokia vienyt tehtaalta puhelimia ulkomaille kolmen vuoden aikana vuosina 2009–2011.  Intian verottajan mukaan vientiä ei ole tapahtunut. Verottaja katsoo, että Nokia on myynyt 275 miljoonaa puhelinta Intian eteläkärjessä sijaitsevassa Tamil Nadun osavaltiossa, joista olisi pitänyt maksaa arvonlisäveroa.

Vaadittu yhteissumma on noin 300 miljoonaa euroa. Nokia on kiistänyt Intian verottajan väitteet, vedoten muun muassa vientiasiakirjoihin.  

Keitele on Suomen yritysmyönteisin kunta – katso miten kotikuntasi pärjää

Yritysmyönteisimmät kunnat

Kuntien julkiset hankinnat saavat kritiikkiä Suomen Yrittäjien tuoreessa kyselyssä. Maakuntakeskuksista Kajaani sai parhaan ja Kouvola heikoimman arvosanan elinkeinopolitiikastaan.

Yritysmyönteisimmät kunnat

Yrittäjien mielestä kuntien elinkeinopolitiikassa on paljon kehitettävää. Kuntien elinkeinopolitiikka saa yrittäjiltä vain tyydyttävän kouluarvosanan eli 6,6 torstaina julkaistussa kyselyssä.

Tulokset käyvät ilmi pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavan Suomen Yrittäjien teettämästä Elinkeinopoliittinen mittaristo -raportista. Kyselyyn vastasi 4 356 yrittäjää.

Kunnista parhaan arvosanan eli 8,7 sai pohjoissavolainen Keitele. Suurten kaupunkien arvosanat olivat kyselyssä keskitasoa. Maakuntakeskuksista Kajaani (7,0) sai parhaan ja Kouvola (5,9) heikoimman arvosanan elinkeinopolitiikastaan.

Raportin mukaan yrittäjien kriittiset arviot saattavat johtua siitä, että kunnat eivät kehitä elinkeinopolitiikkaansa yhdessä yritysten kanssa eivätkä ota aina yrityksiä huomioon päätöksissään.

Kritiikkiä sai osakseen erityisesti julkisten hankintojen onnistuminen, jonka arvosana oli 6,3.

– Jos kunnat haluavat säilyttää elinvoimansa, pk-yritykset pitää ottaa kunnolla mukaan tarjouskilpailuihin, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala vaatii järjestön tiedotteessa.

Yrittäjien mielestä päätöksenteon yrityslähtöisyys on kuntien elinkeinopolitiikan selvästi tärkein osa-alue. Myös yleistä elinkeinopolitiikkaa ja kunnan hankintapolitiikkaa pidettiin tärkeinä.

Lavrov syyttää länttä Ukrainan levottomuuksien synnyttämisestä

Sergei Lavrov.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo lännen yrittäneen saada aikaan vallankumouksen Ukrainassa.

Sergei Lavrov.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov syyttää Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia Ukrainan presidentin Viktor Janukovitšin syrjäyttäneiden katuprotestien valmistelusta. Lavrovin mukaan länsimaat yrittivät saada Ukrainassa aikaan vallankumouksen.

Lavrov katsoo, että kriisissä ei ole ainoastaan kyse Ukrainasta. Lavrovin mielestä Ukrainaa käytetään pelinappulana geopoliittisessa pelissä Venäjää vastaan.

Moskovan yliopistossa puhunut Lavrov sanoi lännen suhtautuvat ennakkoluuloisesti Venäjää kohtaan. Lavrovin mielestä Yhdysvallat ja EU ovat yrittäneet tahrata Venäjä maineen jo ennen Ukrainan kriisin puhkeamista.

Hae lisää

Tervetuloa Ylen mobiiliuutisiin!

Kokeilemme palvelun avulla millainen käyttöliittymä sopisi parhaiten uutisten, urheilun ja sään seuraamiseen mobiilikäytössä.

Otamme mielellämme vastaan palautettasi siitä, mikä palvelussa toimii jo hyvin ja mitä mielestäsi voisi vielä kehittää.

Liitä mukaan päätelaitteesi malli ja sähköpostiosoitteesi, jos tarvitset apua ongelmatilanteessa.

Lähetä palautetta:

Lähetä