"Maalaisjärki on kadonnut" – suomalaiset asiantuntijat tyrmäävät vauvojen peittokiellon

EU-maissa pohditaan parhaillaan lasten nukkumaympäristön turvallisuusvaatimuksia. Osa isoista maista katsoo peiton aiheuttavan tukehtumisriskin ja haluaa sen vuoksi kieltää peitot vauvoilta. Suomalaiset asiantuntijat pitävät ajatusta yliampuvana.

Vauvan kädet.

EU:n mandaatilla luodaan parhaillaan turvallisuusstandardeja peitoille, unipusseille sekä pinnasänkyjen reunussuojuksille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU-maiden on vaikea löytää yhteistä kantaa peittojen käyttämiseen alle 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla.

Professori Sture Andersson Hyksin Lastenklinikalta toteaa, että ajatus peittojen kieltämisestä kuulostaa ylimitoitetulta.

– Maalaisjärki on kadonnut, toteaa puolestaan lastentautien kliinisenä opettajana työskentelevä dosentti Risto Lapatto.

Professori Andersson arvioi, että taustalla voi olla muun muassa se, että osassa EU-maita käytetään erilaisia vuodevaatteita kuin Pohjoismaissa.

– Meillä käytetään hyvin kevyitä peittoja. Perinteisesti ei olla käytetty esimerkiksi raskaita höyhenpeittoja. En ole kuullut, että Suomessa käytettävät peitot olisivat aiheuttaneet tällaisia ongelmia, Andersson sanoo.

Huomio nukkumisasentoon

Ylen haastattelemat asiantuntijat toteavat, että tärkeintä on noudattaa annettuja yleismaailmallisia suosituksia, eli nukuttaa vauvaa selällään.

– Vauvan kätkytkuolemariskin kannalta suurin merkitys on nukkumisasennolla, sanoo apulaisylilääkäri Turkka Kirjavainen Hyksin Lastenklinikalta.

Kirjavainen kuitenkin ymmärtää, mistä peittoihin liittyvät pelot kumpuavat. Hänen mukaansa yleisesti tiedetään, että pehmeät vuodevaatteet ovat yksi lukuisista muista tunnetuista riskitekijöistä. Yleensä riskinä on pidetty kuitenkin liian pehmeää patjaa.

– En kovin helposti usko, että peiton saa päälleen oikeasti niin pahasti, että siihen tukehtuu, sanoo muun muassa kätkytkuolemia sekä lasten uni- ja hengitysasioita tutkinut Kirjavainen.

Osa EU-maista veisi peitot vauvojen päältä – perusteena tukehtumisvaara

Osa suurista EU-maista ajaa standardia, jonka mukaan peitot aiheuttavat tukehtumisriskin alle 9 kuukauden ikäisille vauvoille. Nyt lausuntokierroksella on Suomea ja muita Pohjoismaita miellyttävä linjaus vapaaehtoisista varoitusmerkeistä. Huolena on, että se jää lopullisessa äänestyksessä isojen maiden jalkoihin.

Vauva pinnasängyssä.

Euroopan komissio päätti muutama vuosi sitten, että lasten nukkumaympäristön tuotteisiin tulee laatia turvallisuusvaatimukset. EU:n mandaatilla ollaan parhaillaan luomassa standardeja peitoille, unipusseille sekä pinnasänkyjen reunussuojuksille.

Suomessa työtä koordinoi Suomen Tekstiili ja Muoti -yhdistyksen yhteydessä toimiva standardisoimisyhdistys TEVASTA. Työhön ovat osallistuneet myös esimerkiksi Tullilaboratorio ja TUKES.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU-maiden on vaikea löytää yhteistä kantaa peittojen käyttämiseen alle 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Suomi ja muut Pohjoismaat pitävät vapaaehtoista varoitusmerkintää mahdollisesta tukehtumisriskistä riittävänä.

– Keski-Euroopan suuret maat katsovat peiton aiheuttavan tukehtumisriskin alle 9 kuukauden ikäiselle vauvalle, ja sen perusteella peitot halutaan kieltää. Maat pitävät peittoja syynä kätkytkuolemiin, kertoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n edunvalvontapäällikkö Satu Nissi-Rantakömi.

Pohjoismaat voivat jäädä isompien jalkoihin

Alkuvuodesta toiselle lausuntokierrokselle tuleva ehdotus on Pohjoismaiden toiveiden mukainen – eli vapaaehtoinen turvallisuusmerkintä riittäisi. Sen ei kuitenkaan uskota menevän läpi painotetussa äänestyksessä.

– Pohjoismaiden äänimäärä on yhteensä pienempi kuin yksittäisen ison maan. Meidän on hyvin hankala kumota heidän näkemystään, Nissi-Rantakömi harmittelee.

Peittoa vaarallisena pitävien maiden mukaan unipussi on vauvalle turvallisempi vaihtoehto.

– Keski-Euroopan edustajat ajavat vahvasti peittokieltoa. Syynä tähän voi olla vahva unipussien valmistajien intressi. Tämä on merkki ylisääntelystä, jolle ei ole perustetta tai realistista tarvetta, sanoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Tulisiko Suomeen sitten käytännössä vauvojen peittokielto, jos peitoissa on EU-standardin mukaan tukehtumisriski? Nissi-Rantakömin mukaan standardilla on suuri painoarvo.

– Laadittavista standardeista on tulossa niin sanottuja viitattuja standardeja, jotka tukevat tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaiset voivat tukeutua standardeihin arvioidessaan kyseisten tuotteiden turvallisuutta. Täten standardit tulevat olemaan käytännössä velvoittavia, hän toteaa.

"Kätkytkuoleman syytä vaikea osoittaa"

Edunvalvontapäällikkö Satu Nissi-Rantakömi kertoo, että Pohjoismaat ovat käyneet läpi maakohtaiset tilastot vauvoille nukuttaessa sattuneista onnettomuuksista eikä niistä ole löydetty todisteita, että peitot aiheuttaisivat tukehtumisvaaran. 

– Komission selvityksen mukaan peitoissa on riskejä silloin, kun peitto on paksu ja lapsi nukutetaan vatsallaan. Tämä on vastoin Suomen suosituksia eikä tue väitettä peittojen vaarallisuudesta vaan liittyy tuotteen käyttötapaan, Nissi-Rantakömi sanoo.

Hyksin Lastenklinikan apulaisylilääkäri Turkka Kirjavainen sanoo, että tärkeintä on noudattaa annettuja suosituksia eli nukuttaa vauvaa selällään. Hänen mukaansa tämä on yleismaailmallinen suositus.

Peitoilla hänen mukaansa tuskin on suurta merkitystä kätkytkuolemiin eikä hän itse ole törmännyt sellaiseen tapaukseen.

– Kätkytkuolemissa on kuitenkin hankala osoittaa kuolinsyytä. Yleisesti tiedetään, että pehmeät vuodevaatteet ovat yksi lukuisista tunnetuista riskitekijöistä. Yleensä riskinä on pidetty kuitenkin liian pehmeää patjaa, sanoo muun muassa kätkykuolemia sekä lasten uni- ja hengitysasioita tutkinut Kirjavainen.

Video: Palomies notkistuu pilateksessa – pelastajien työkykyä parantavat nyt liikunnan ammattilaiset

Palomiehen työkyvyn ylläpitäminen vaatii kovaa työtä. Perinteisten punttisalien ja lenkkien rinnalle haetaan nyt uusia liikuntamuotoja ammattilaisten avulla. Vaihtelua treeniohjelmaan voi saada vaikkapa pilateksesta.

Tasapainoharjoitus pilatestunnilla.

Palomiesten kunnosta ja ruokavaliosta pidetään huolta entistä ammattimaisemmin. Pelastuslaitokset ovat palkanneet palomiesten avuksi liikunnanohjaajia ja personal trainereita.

Tavoitteena on parantaa näin palomiesten työssäjaksamista, sillä monikaan heistä ei jaksa raskasta työtä eläkeikään saakka. Palomiesliiton mukaan noin puolet palomiehistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle ennen virallisen eläkeiän täyttymistä.

Kemissä treenataan pilatesta

Kemissä yhteen hitsautunut työporukka päätti muutama vuosi sitten, että lajikirjoa on tarpeen monipuolistaa, jotta vaativista työtehtävistä selviää jatkossakin. Niinpä he ottivat yhteyttä paikalliseen tanssikouluyrittäjään ja aloittivat hänen johdollaan pilatestunnit.

– Vatsalihakset saa aika kipeäksi, jos liikkeet tekee loppuun asti ja rauhallisesti hengityksen tahtiin kuten pitääkin. Näin tulee aktivoitua syvät lihakset, joita ei joskus tiedä edes olevankaan, kuvailee ylipalomies Marko Silvola.

– Pilateksessa tulee kehonhallintaa ja notkeutta, se on ihan erilaista liikuntaa kuin mitä salilla voi tehdä, summaa palomies Timo Lattu.

Kemissä kovakuntoiset palomiehet ovat havainneet, että pilateksessa hien saa pintaa yhtä herkästi kuin rajummissakin lajeissa. Tunnille laitetaan myös muualta tulevat täydennysmiehet.

– Erittäin raskaalta tämä vaikuttaa, vaikka olen harrastanut kuntosalia jo vuosikausia, toteaa vt. ylipalomies Jyrki Savolainen, joka on pilateksessa ensimmäistä kertaa.

Tanssikouluyrittäjä Annica Sällylä on kuitenkin tyytyväinen palomiesten pilatesporukkaan. Kolmen vuoden aikana on saatu näkyviä tuloksia, kun kovakuntoiset palomiehet ovat alkaneet taipua syviin venytyksiin.

– Tämä on heille ennen muuta erilainen laji. Jos on hirveän liikunnallinen ihminen, voi pilates olla vaikea laji, kun töitä on tottunut tekemään pintalihaksilla, luonnehtii Sällylä.

Ammattilainen remontoi liikkumisen ja ravinnon

Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle palkattiin liikunnanohjaaja viitisen vuotta sitten. Työ on tuottanut selvää tulosta 300 palomiehen ja lähes 100 ensihoitajan joukossa.

– Testien mukaan pelastajien kuntotaso on noussut selvästi, ja sisäministeriön määrittämän hapenottokykytason yli mennään nykyään heittämällä, kuvailee liikunnanohjaaja Siv Aro Järvenpään paloasemalta.

Kun palomiesten ja ensihoitajien kunto on noussut ja ravintoarvot on reivattu kohdilleen, ovat esimerkiksi lyhyet sairauspoissaolot vähentyneet.

– Muutos entiseen on iso, nykyään iltavuoro syö muutakin kuin makkaraa ja suklaakin ennättää pilaantua kaappeihin, naurahtaa Aro.

Hula-hulavanteita punttiksella

Liikunnan alan ammattilaisen sormenjälki näkyy myös paloasemien yhteydessä olevilla punttisaleilla, joihin ovat ilmestyneet muun muassa kahvakuulat, juoksumatot, crosstrainerit, hula-hulavanteet ja koulujen liikuntatunneilta tutut renkaat.

– Ajatuksena on, että nyt ei enää vedetä treeniä isoilla raudoilla vaan keskitytään kuuntelemaan myös omaa kehoa, toteaa Aro.

Lliikunnanohjaajan palkkaamista suunnitellaan Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle ensi keväästä lähtien, mutta Palomiesliiton mukaan vastaavia suunnitelmia on muillakin alueilla.

Mutta mitä kemiläisporukka pilateksesta hakee? Ainakin ryhmän keltanokalle oli heti ensimmmäisen kerran jälkeen selvä, miksi laji voisi olla palomiesten juttu.

– Meiltä vaaditaan voimaa mutta myös fyysistä kestävyyttä, jonka kautta tulee henkinen jaksaminen. Palomiehillä pitää olla molemmat asiat balanssissa, jos meinaa hallita pitkän työuran, luonnehtii vt. ylipalomies Jyrki Savolainen.

Hannu on vääntänyt rautaa 45 vuotta paljain käsin – "Jos ei mistään kolota, on kuollut"

Rekkakuormittain harjaterästä on saanut oikean muodon Hannu Katajamäen kourissa, mutta miehen kämmenet ovat siistit kuin leipurilla ja kroppa kunnossa. 45 vuotta mies on kurvannut saman tehtaan portista sisään.

Hannu Katajamäki

Ensimmäisenä silmiin pistää vihertävä valo. Karun hallin molemmissa päissä laulaa rälläkkä.

Tuoksuu työltä: työkoneiden renkaiden alla hieroutuneelta betonilta – ja raudalta.

Keskellä hallia piirustuksia tutkii mies likaisessa haalarissa, keltainen kypärä päässä ja leveä hymy kasvoilla. Vieressä on kasoittain harjaterästä, ne kaikki taipuvat oikeaan kulmaan Hannu Katajamäen käsivoimin.

Hannun, 62, työpäivissä on tarkka koreografia, joka on hioutunut 45:n työvuoden aikana.

Miehen kädet ja hartiat ovat kovilla, mutta sairauspäivien laskemiseen riittävät kahden käden sormet.

– Nousen joka aamu puoli viideltä. Ei sitä voi kieltää, etteikö työ tuntuisi missään, mutta jos ei mistään pakota, silloin on kuollut.

Hän ei häpeile tunnustaa, etteikö jonain aamuina tule mieleen kääntää kylkeä.

– Huonoja päiviä on kaikilla. Valehtelisin jos väittäisin, ettei koskaan ole ketuttanut lähteä töihin.

Hattu kourassa, kevari mielessä

Hannu oli 17-vuotias, kun hän kaartoi pappa-Tunturilla ensimmäisen kerran betonitehtaan portista sisään. Uuraisten Kangashäkissä sijaitseva tehdas oli ainoa iso tuotantolaitos mopomatkan päässä kotoa.

Vuosi oli 1970 ja kesä oli lopuillaan. Hannu ajatteli, että täysi-ikäisenä alla olisi vanhan mopon sijasta oma 50-kuutioinen Suzuki. Siihen aikaan se oli iso pyörä.

Nuori mies koputti ujosti toimiston oveen, ja kysyi melkein lakki kourassa: olisiko töitä.

Töitä oli, ja Hannulla edessään kylmä talvi mopon selässä. Kotoa tehtaalle oli 10 kilometrin matka.

– Sen verran isä sääli poikaansa, että antoi nahkaiset toppahousut, karvalakin ja tuulitötterön. Oli siinä silti vitsit vähissä, kun polkaisin mopon käyntiin pimeässä, 30 asteen pakkasessa.

Hannu kulki koko talven mopolla, vaikka samasta suunnasta tuli joukko työkavereita autolla. Vasta kesällä hän rohkeni kysyä, ottaisiko joku hänetkin kyytiin.

Kuvien lukemisen taito

Betoni suhisee muottiin viereisessä työpisteessä, kun Hannu vetää nipusta 16-milliä paksua rautaa.

Hän tekee hakasia Äänekoskelle rakennettavan Metsä Groupin biotuotetehtaan runkoelementteihin. Niin järeitä hakasia ei konkarinkaan käsistä ole ennen maailmalle lähtenyt.

Biotuotetehdas on jo toinen metsäteollisuuden suurlaitos, jonka elementtejä Hannu raudoittajaa. Edellinen oli Metsä Botnian tehdas 1980-luvun lopulla.

Jättimäisen biotuotetehtaan elementit ovat rakenteellisesti tavanomaisia, mutta kooltaan poikkeuksellisen järeitä. Niiden teossa tarvitaan raudoittajan tärkeintä ominaisuutta: taitoa lukea kuvia.

Kouluja käymättömänä Hannu on opetellut sen kantapään kautta.

– Jos saan rauhassa katsoa kuvat, hoksaan yleensä virheet, jos vaikka joku hakanen on väärän kokoinen. Suunnitteluun on tullut kiire, ja virheet ovat lisääntyneet. 1980-luvulla riitti, että teki luettelon mukaan, mutta nyt joutuu soittelemaan suunnittelijalle ja tarkistamaan asioita.

Jos raudoitus on pielessä, koko elementistä tulee jätettä.

"Hannu reuhui itsensä nurin"

Hannu aloitti työt Uuraisten Kangashäkissä sijaitsevalla betonitehtaalla ensin paikkarina. Tehtävänä oli paikata elementtien lohkeamat ja kolot sekä siistiä viisteet valun jälkeen.

Muutaman vuoden kuluttua hän pääsi vanhojen raudoittajien apupojaksi, kantamaan rautoja ulkoa. Nuori mies raahasi mittojen mukaan katkaisemiaan harjateräksen pätkiä selkä märkänä sateessa ja pakkasessa. Konkarit heittivät juttua lämpimässä.

Noviiseille Hannu kertoo mielellään tarinaa, kuinka hän kevätliukkailla kaatui takamus edellä suureen lätäkköön.

– Makasin siinä oviaukossa raudat sikin sokin sylissä ja vanha raudoittaja nauroi sisällä: "Hannu reuhui itsensä nurin". Puristelin hanskoista enimmät vedet ja jatkoin hommia.

Siihen aikaan vanhempia ihmisiä kunnioitettiin niin kotona kuin töissä. Hannun sanoin: siihen aikaan ei passannut isotella.

Rekkakuormittain rautaa mutkalle

Vuosi sitten tehtaalle tuli niin sanottu automaattivengi. Sen tietokoneeseen kun syöttää mitat ja kappalemäärät, kone tekee työt.

Hannu ei siihen koske. Biotuotetehtaan paksut hakasetkin syntyvät käsipelillä.

– Kyllähän se työtä helpottaisi, mutta minä en sitä enää ala opetella. Olen niin pomoillekin sanonut.

Vuosien aikana miehen käsien läpi kulkeneen raudan määrää on mahdotonta laskea. Varovaiseksi arvioksi hän heittää useita rekkakuormallisia.

Vaikka työ on fyysisesti hyvin vaativaa, Hannu on välttynyt vammoilta. Sairauksiakaan ei ole.

– Olen vissiin tavallista sitkeämmistä tarpeista tehty.

Tehtaalta aavikolle ja takaisin

Vuosien varrella Hannun työnantaja on vaihtunut kolme kertaa, nykyisin tehdas kuuluu Parmalle. Mies on ollut tehtaan kirjoilla koko ajan elokuusta 1970 lähtien.

Työpaikka odotti kotipuolessa silloinkin, kun Hannu lähti vuonna 1977 YK-jääkäriksi Siinain niemimaan aavikolle.

.

 

Reissusta jäi hyvät muistot, ja kuvia on mukava katsella vieläkin – vaikka 12 tunnin kuuman bussimatkan aikana Tel Avivista komennuspaikalle mies ehti hetken miettiä reissun järkevyyttä.

– Niin kuuma siellä oli, ettei ilman kenkiä voinut kävellä, jalkapohjat paloivat heti. Siitä huolimatta joka ilta lämpeni sauna kosakaasulla. Ei kai kukaan muu ole yhtä hullu kuin suomalainen.

Samalla reissulla Hannu näki muutenkin maailmaa, hän kävi muun muassa Mosambikissa ja Israelissa. Kotiin ja betonitehtaalle oli kuitenkin kiva palata: pankkitilillä odotti vuoden palkka, koska asuminen ja ruoka reissussa olivat ilmaisia.

Lenkki ja sata vatsalihasliikettä

Vuosien perusteella Hannu kelpaa työn sankariksi, mutta itse hän vieroksuu ylistäviä sanoja.

Joskus häntäkin väsyttää. Joskus ajatuskin työstä ottaa pannuun.

Siitä huolimatta hän herää joka aamu parinkymmenen kilometrin päässä Äänekosken kodissaan puolitoista tuntia ennen töiden alkua.

Työmaan portista hän haluaa kurvata vähintään puoli tuntia etuajassa.

– Ensin juodaan porukalla kahvit. Siitä se päivä lähtee käyntiin.

Vaikka tekotarpeet olisivat olleetkin sitkeät, ei pelkkä perimä pidä miestä kunnossa. Hannu on huolehtinut itsestään aina.

Jokaisen työpäivän jälkeen hän kävelee 6-7 kilometrin lenkin, talvisin jalkaan sujahtavat retkiluistimet.

– Lenkki on minulle henkireikä. Saan miettiä omia ajatuksia. Päätin muutama kuukausi sitten, että treenaan niin, että pystyn tekemään sata vatsalihasliikettä putkeen. Nyt se jo menee.

Hannu ei kuormita terveyskeskuksen palveluita, edes hierojalla hän ei ole käynyt koskaan. Omahoito on riittänyt.

Työuran loppu häämöttää

Kauppakeskuksia, marketteja, huoltoasemia ja jäähalleja. Hannun kädenjälkeä on monen ison rakennuksen rakenteissa.

Keväällä valmistuvassa Jyväskylän uudessa Prismassa Hannun katse kauppareissulla nousee varmasti katonrajaan.

– Kyllä sitä aina tulee omia töitä vilkaistua, että näkyykö halkemia. Uskaltaako sitä palkkien alla liikkua, mies naurahtaa.

Vuonna 2017 valmistuva biotuotetehdas jää Hannun viimeisimmäksi työksi. Eläkepäivät kutsuvat ensi vuonna.

Mies toivoo, että hän voisi keskikesän 63-vuotissyntymäpäivän jälkeen jatkaa "yliajalla" puoli vuotta. Mutta vain, jos töitä riittää kaikille.

– Kukaan minua nuorempi ei saa sen takia joutua pakkolomalle.

Hannu jättää betonitehtaan taakseen tyytyväisenä. Työpaikka on ollut niin mieluinen, ettei sen vaihtaminen ole käynyt koskaan mielessä.

Viiden lapsen pappa toivoo, että elämällä olisi vielä tarjottavana muutakin kuin työtä.

Hitaat hyvästit ovat jo alkaneet, sillä mies on juuri luopunut pääluottamusmiehen tehtävistä. Niitä hän ehti hoitaa yli 20 vuotta.

Työnantajaakin miehen lähtö jo vähän hirvittää.

– Ei Hannun kaltaista ole toista. Mies on niin huolellinen. Hän torppaa monta virhettä omalla pöydällään, tehdaspäällikkö Ari Korhonen sanoo.

Sen Suzukin Hannu muuten osti, 18-vuotiaana, vuoden säästämisen jälkeen. Sen jälkeen moottoripyörä on vaihtunut monta kertaa, ja loma-ajat mies on usein viettänyt pyörän selässä kaukana kotoa.

Mittanauha ei valehtele – Näin mittaat vyötärönympäryksesi oikein

Suositusten mukaan naisten vyötärönympäryksen pitäisi olla alle 80 cm ja miesten alle 94 cm. Asiantuntijan mukaan suuri osa väestöstä ylittää nämä suositukset.

Ihantelliset vyötärönympärysmitat

UKK instituutin liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja dosentti Katriina Kukkonen-Harjula suosittelee ylipainon selvittämiseksi vyötärönympäryksen mittaamista. Se on hänen mielestään helpoin keino selvittää, onko kiloja kertynyt liikaa.

– Se on aika lahjomaton, Kukkonen-Harjula sanoo.

Vyötärönympärys myös paljastaa keskivartalolle kertyneen rasvan, jota pidetään yleensä terveydelle kaikkein vaarallisimpana.

Vyötärönympäryksen raja-arvot löytyvät esimerkiksi lihavuuden käypä hoito -suosituksesta.

Naisilla vyötärönympäryksen pitäisi suosituksen mukaan olla alle 80 cm ja miehillä alle 94 cm. Kukkonen-Harjula huomauttaa, että suuri osa väestöstä ylittää nämä suositukset.

– Nämähän on todella kovat vaatimukset, hän sanoo.

Merkittävän vyötärölihavuuden rajoiksi määritellään usein kansainvälisessä kirjallisuudessa naisilla 88 cm ja miehillä 102 cm. Luvut perustuvat tuumina mitattujen vyötärönympärysten tasalukuihin 35 ja 40 tuumaa.

Suomen käypä hoito -suosituksessa todetaan, että parin sentin erolla ei ole suurta merkitystä, joten raja-arvot voidaan pyöristää naisilla 90:een ja miehillä 100:aan senttiin.

Mittaa vyötärönympärys näin:

  • Mittaa vyötärönympärys seisten paljaalta iholta
  • Mittauskohta on kyljissä alimman kylkiluun ja suoliluun harjun puolivälissä
  • Mittanauhan tulee olla vaakasuorassa eli yhtä korkealla edestä ja takaa
  • Mitattaessa painon tulee olla tasan molemmilla jaloilla
  • Ensin hengitetään sisään ja ulos. Mittanauhan lukema katsotaan uloshengityksen lopuksi.
  • Mittanauha ei saa kiristää tai olla liian löysällä

Lähde: Käypä hoito -suositus

Mikä on hyvä rasvaprosentti? Laske täältä omasi

Rasvaprosenttia pidetään usein painoindeksiä parempana mittarina ylipainon arvioinnissa. Mutta mikä rasvaprosentin pitäisi olla? Kysyimme asiantuntijoilta. Alla oleva rasvaprosenttilaskuri kertoo keskiarvoihin perustuvan, suuntaa-antavan rasvaprosentin. Laskuri ei siis välttämättä kerro todellista rasvaprosenttiasi. Esimerkiksi hyvin lihaksikkaan ihmisen rasvaprosentti voi olla huomattavasti laskurin antamaa keskiarvoa alhaisempi.

Ihantelliset rasvaprosentit.

Mikä rasvaprosentin pitäisi olla?

Asiantuntijoiden mukaan rasvaprosentti on painoindeksiä parempi mittari ylipainon selvittämiseen. Rasvaprosenttia pidetään luotettavampana, koska hyvin lihaksikkaan ihmisen painoindeksi saattaa olla korkea, vaikka hänellä ei varsinaista ylipainoa olisikaan. Toisaalta normaalin painoindeksilukeman omaavalla ihmisellä voi olla suhteessa liian paljon rasvaa.

Hyvän rasvaprosentin määrittely ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista.

– Virallisia arvoja ei ole pystytty antamaan. Toisin kuin painoindeksissä on tehty selvät kansainväliset sopimukset, rasvaprosentissa ei vastaavia ole, selittää Helsingin yliopistolla lihavuustutkijana toimiva apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen.

Kirjassa Lihavuus (Duodecim, 2014) Pietiläinen on päätynyt määrittelemään normaalin rasvaprosentin ylärajaksi miehille 21 ja naisille 33. Raja-arvot perustuvat siihen, että naisilla, joiden painoindeksi on 25, rasvaprosentti on keskimäärin 33 ja miehillä vastaavasti 21.

Pietiläisen mielestä normaali rasvaprosentti voi kuitenkin joissain tapauksissa olla naisilla vielä jopa 35 ja miehillä 25. Naisilla normaalin rasvaprosentin alarajana voidaan Pietiläisen mukaan pitää 25 prosenttia ja miehillä 13 prosenttia.

Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä korkeampi hänen rasvaprosenttinsa on. Pietiläisen antamia raja-arvoja ei siis voi soveltaa vanhempiin ihmisiin.

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian professorin Antti Meron näkemys on tiukempi. Hänen mukaansa aikuisen miehen normaali rasvaprosentti on 15 ja naisen 25–27.

– Niistä lähdetään, plus miinus jotain. Jokainen voi itse siitä miettiä ja arvioida, Mero sanoo.

Hänen mukaansa laajempaa vaihteluväliä ei ole mahdollista antaa, koska siitä ei ole olemassa konsensusta.

Meron mukaan miesurheilijoilla rasvaprosentti saattaa olla niinkin alhainen kuin 3–5 prosenttia ja naisurheilijoilla 7–10 prosenttia.

UKK-instituutin liikuntalääketieteen erikoislääkäri ja dosentti Katriina Kukkonen-Harjula ei myöskään halua antaa tarkkoja raja-arvoja, koska niistä ei ole olemassa virallisia sopimuksia. Hän suostuu kertomaan vain rasvaprosentin tavoitearvot, jotka ovat hänen mukaansa miehillä 15 ja naisilla 25.

Kukkonen-Harjula huomauttaa, että tarkkojen raja-arvojen määrittelyä hankaloittaa se, että rasvakudoksen määrää mittaavia laitteita on niin paljon ja ne antavat niin erilaisia tuloksia.

Onko rasvaprosenttia edes mahdollista mitata?

Rasvaprosentin mittaamiseen on olemassa erilaisia keinoja. Tarkimmat tulokset saadaan vedenalaispunnituksella ja röntgensäteilyyn perustuvalla DXA-mittauksella. Tavallisen kuntoilijan on kuitenkin yleensä hankala päästä käsiksi tällaisiin mittauslaitteisiin.

Kotioloissa tai esimerkiksi kuntosalilla kehon koostumusta mitataan nykyään yleensä niin sanotulla bioimpedanssimenetelmällä. Asiantuntijoiden mukaan sähkön johtavuuteen perustuva bioimpedanssimittaus on periaatteessa ihan luotettava menetelmä rasvaprosentin määrittämiseen.

– Bioimpedanssimittarin on oltava hyvä, mittauspisteitä on oltava neljä [kaksi jalkaa ja kaksi kättä] ja se pitää aina mitata paastossa samaan aikaan päivästä samoissa olosuhteissa. Silloin sillä voidaan päästä jonkinlaiseen luotettavuuteen, Pietiläinen sanoo.

Mistä sitten johtuu, että laitteet antavat täysin erilaisia lukemia samalle henkilölle esimerkiksi sen perusteella, minkä sukupuolen hän taustatiedoista itselleen valitsee?

– Monissa kotitarkoitukseen myytävistä vaaoista on sisäänrakennettu kaava, jossa kysytään sukupuoli, ikä ja pituus. Lisäksi se mittaa painon. Näiden neljän parametrin perusteella pystyy teoriassa laskemaan keskimääräisen rasvaprosentin myös ilman sähkönjohtavuusmittausta, Pietiläinen selittää.

Jos 50 kiloa painava nainen pistää selkäänsä 20-kiloisen repun, vaaka antaa hänelle siis aivan liian suuren rasvaprosentin.

Laitteiden arviot menevät kuitenkin yleensä oikein, koska ihmiset ovat keskimääräisiä.

Jos rasvaprosentin mittaus tuntuu liian hankalalta, voit myös kokeilla vyötärönympäryksen mittaamista. Täältä löydät ohjeet vyötärönympäryksen mittaamiseen.

Syövän hoito muuttumassa radikaalisti lähivuosina – tutkimus tuo uutta toivoa potilaille

Syövän hoitoon on tullut viime vuosina uusia, tehokkaita lääkkeitä ja hoitomuotoja. Jos potilasta hoitava sairaala on aktiivisesti mukana tutkimuksessa, voi potilas saada uusimpia tarjolla olevia lääkkeitä jopa vuosia ennen kuin ne tulevat markkinoille. Tällä voi olla ratkaiseva merkitys potilaan kannalta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa tehdään aktiivista laboratoriotutkimusta muun muassa syöpien osalta.

Syövänhoidon kulmakivet ovat edelleen leikkaus, sädehoito ja sytostaatit. Suurin osa sytostaattihoidosta on raskaita, ja niillä on paljon välittömiä sivuvaikutuksia kuten pahoinvointia ja infektioita.

Niiden lisäksi potilaalla voi ilmetä jopa vuosikymmenten päästä niin sanottuja myöhäisiä sivuvaikutuksia kuten sydänongelmia, lapsettomuutta ja kohonnutta riskiä sairastua toiseen syöpään.

Viime vuosina on kuitenkin kehitetty suuri määrä uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja, joiden uskotaan muuttavan syövän hoidon radikaalisti, kertoo dosentti, osastonylilääkäri Outi Kuittinen Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

– Toivottavasti kymmenen vuoden sisällä pääsemme ratkaisevasti vähentämään sytostaattihoidon käyttöä ja keventämään annettavia hoitoja. Olisi iso askel eteenpäin, jos pääsisimme paremmin siedettyihin hoitoihin, jotka eivät vaikuttaisi negatiivisesti myöhempään elämänlaatuun, Kuittinen sanoo.

Yksi lääke ei paranna kaikkia syöpiä

Kuittinen kuitenkin muistuttaa, ettei yhtä sellaista hoitoa ole olemassa, joka muuttaisi kaikkien syöpien hoidon.

– Jokainen syöpä on erilainen. Toisissa syövissä edistytään hitaammin, toisissa nopeammin.

Täsmälääkkeet, vasta-ainehoidot ja immunologiset hoidot ovat kaikki uusia syövän hoitoon kehitettyjä hoitomuotoja, joista on saatu hyviä kokemuksia. Etenkin täsmälääkkeissä kehitystä on tapahtunut viime vuosina huomattavasti, kertoo Oulun yliopistollisessa sairaalassa työskentelevä, dosentti ja erikoislääkäri Jussi Koivunen.

– Niiden parista on tullut uusia lääkeaineita, joilla on saatu hyviä hoitovasteita: taudin eteneminen pysähtyy pitkäksi aikaa ja potilas saa lisää elinaikaa, Koivunen kertoo.

Uusilla lääkkeillä on myös se etu, etteivät ne juuri aiheuta potilaalle sivuvaikutuksia.

Vireillä useita tutkimuksia

Oulun yliopistollisessa sairaalassa syöpätutkimusta tehdään aktiivisesti pääosin potilaiden parissa yhteistyössä kotimaisten tai kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi sairaalassa tehdään laboratoriotutkimusta, jossa perehdytään muun muassa syövän perusbiologiaan.

Pelkästään keuhkosyövän ja imusolmukesyöpien osalta sairaalassa on tällä hetkellä meneillään toistakymmentä tutkimusta, joissa etsitään uusia lääkkeitä ja uusia tapoja käyttää niitä syövän hoidossa.

– Suurimman kiinnostuksen kohteena ovat immunologiset hoidot. Niiden avulla osalla keuhkosyöpäpotilaista on saatu hyvin dramaattisia hoitovasteita. Vaikka hoito ei ole parantavaa, niin potilas saattaa pärjätä kuukausia, jopa vuosia pidempään tautinsa kanssa, kertoo Jussi Koivunen.

Aktiivinen tutkimus aikaistaa uusien lääkkeiden käyttöönottoa

Sekä Koivunen että Kuittinen pitävät molemmat sairaalan aktiivisuutta tutkimustyössä ehdottomasti potilaan etuna.

– Jos hoitava lääkäri tekee aktiivisesti tutkimusta, hän saa tutkimusryhmien kautta uusinta ja parasta tietoa juuri sen kyseisen sairauden hoidosta, kertoo dosentti, osastonylilääkäri Outi Kuittinen.

– Tutkimuksen ansiosta osaaminen kasvaa ja uusia lääkkeitä päästään käyttämään jo ennen kuin niillä on myyntilupaa. Tulevaisuuden hoitoja voidaan antaa jo nyt.

Tutkimukseen osallistuminen voi antaa sairaalalle merkittävän etumatkan uusien lääkkeiden käyttöönotossa potilaiden hoidossa.

– Jotkut hoidot otetaan käyttöön tutkimuksen ansiosta pari vuotta aikaisemmin, toiset jopa 5-6 vuotta aikaisemmin kuin niissä sairaaloissa, joissa tutkimusta ei tehdä, Kuittinen sanoo.

Uusista lääkkeistä ja hoitomuodoista saatava hyöty näkyy myös käytännön tasolla potilaiden hoidossa. Esimerkiksi lymfoomien hoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetaan enemmän pidemmälle edenneitä syöpiä, mutta niiden hoidossa päästään silti jopa parempiin tuloksiin kuin muualla maassa keskimäärin.

Selittävänä tekijänä erolle Kuittinen pitää Oulun yliopistollisen sairaalan aktiivista tutkimustoimintaa.

Tutkimukseen tarvittaisiin lisää resursseja

Rahoitusta tutkimuksen tekoon tarvittaisiin kuitenkin enemmän. Lääketehtaan aloitteesta lähteneet tutkimukset rahoittaa yleensä yritys itse, mutta tutkijan mielenkiinnosta syntyneille tutkimusideoille on vaikeampaa saada resursseja.

– Merkittävin tekijä on se, onko lääkäri halukas tekemään töitä myös virka-ajan ulkopuolella saadakseen tutkimuksen käyntiin. Toivottavasti tulevaisuudessa meillä on parempi tilanne sekä rahoituksen että erikoislääkäreiden osalta niin, että tutkimusta voitaisiin tehdä täyspäiväisesti, Kuittinen toivoo.

Onko syöpä sitten selätetty sairaus jo esimerkiksi kymmenen vuoden päästä?

– Meillä on syöpiä, joiden osalta pelkään, että niitä ei ole vielä siinä ajassa selätetty. Mutta meillä on jo nyt toisia syöpiä, joita voidaan hoitaa ja hallita erittäin hyvin, sanoo Kuittinen.

Kuittinen on hoitanut jo 25 vuoden ajan imusolmukesyöpää eli lymfoomaa sairastavia potilaita.

– Kun aloitin tässä työssä vuonna 1990, noin 80 prosenttia potilaista kuoli lymfoomaan. Pari vuotta sitten kuolleisuusluku oli 31 prosenttia ja henkilökohtaisesti uskon, että kun 15 vuoden päästä jään eläkkeelle, lymfoomaan kuoleminen tulee olemaan harvinaista.

Psykologi: "Kulttuurimme tuottaa traumatisoituneita miehiä" – Mieshäpeä vaikeuttaa vastoinkäymisten kohtaamista

Mies saa potkut. Tai vaimo jättää. Tunteista ei voi puhua kenellekään, toiset miehet pitävät luuserina. Itsetunto musertuu, kun mieshäpeä vyöryy ylle. Miten selvitä elämässä eteenpäin?

Mies ja pilvinen taivas

Elämässä vastaantulevat vaikeudet, kuten irtisanominen tai avioero, ovat monelle miehelle hyvin vaikeita asioita. Usein miehillä ei ole keinoja käsitellä tunteitaan, ja siksi he jäävät naisia useammin yksin vaikeuksiensa kanssa.

– Se lähtee lapsuudesta, siitä millainen pojan pitäisi olla. Oikeastaan koko meidän kulttuurimme tuottaa traumatisoituneita miehiä. Tunteet erotetaan älystä.

Psykologi, psykoterapeutti Lauri Mannermaa puhuu mieshäpeästä, musertavasta tunteesta, että on epäonnistunut olemaan sellainen mies kuin koko yhteiskunta ja varsinkin toiset miehet odottavat.

– James Bond -tyyppinen äijähomma voi toimia jossain kriisitilanteessa. Nykyään se ei enää ole mielekästä.

Pärjääminen on yhtä kuin itsetunto

Mieshäpeä ottaa vallan esimerkiksi silloin, kun irtisanottu mies lähtee joka aamu kotoaan vaikka kahvilaan tai kirjastoon, jotta naapurit eivät huomaisi hänen olevan työtön.

– Se on musertava olo kertoa, että minä olen huono, koska en saanut sitä työpaikkaa tai minut lomautettiin. Pärjääminen on kuin koko miehen ihmisarvo. Tunteista ei voi puhua, koska ne ovat vielä pahempia.

Miehet ovat hukassa maailmassa, jossa miehen mitta ei enää ole se, saako hän perheelleen metsästettyä ruokaa tai rakennettua talon. Nyt pitäisi olla tunneälyä sekä parisuhteessa että työssä.

– Tämä aika alkaa olla vähemmän kognitiivinen (tietoon perustuva) ja enemmän emotionaalinen (tunteisiin perustuva). Meillä miehillä ei ole siihen työkaluja, sanoo Mannermaa.

Lauman menettäminen pelottaa

Ihmiselle on tärkeää kuulua johonkin ryhmään. Mannermaan mukaan pojat oppivat jo hyvin pieninä, että heikkoutta ei saa poikalaumassa näyttää tai voi joutua ryhmän ulkopuolelle, kiusatuksi.

– Me miehet mieluummin kuollaan kuin myönnetään, että me ollaan heikkoja, Mannermaa kärjistää.

– Laumaan kuuluminen on miehille niin tärkeää, että se menee kaiken muun edelle.

Mieshäpeä vaivaa varsinkin keski-ikäisiä ja sitä vanhempia miehiä. Nuoremmat miehet saattavat olla jo taitavampia tunnistamaan ja puhumaan tunteista.

– Varmaan tilanne on jo hiljalleen muuttumassa, koska enää mies ei pärjää muuten, arvioi Mannermaa toiveikkaana.

Astu sisäiseen maailmaasi

Erityisesti miesten auttamiseen keskittynyt psykologi Lauri Mannermaa rohkaisee miehiä tutustumaan omaan sisäiseen maailmaansa.

Sisäiseen maailmaan tutustuminen parantaa paitsi omaa, myös läheisten elämänlaatua. Varsinkin kasvaville pojille olisi tärkeää oppia tunnistamaan ja puhumaan tunteista.

– Meillä kaikilla on hyvin rikas maailma sisällä. Siihen tutustuminen on sama kuin vähän kiertelisi ympäri maailmaa.

– Tai se on kuin joku Power Park, joka on meillä miehillä vähän kuin suljettu. Emme tajua, että olemme vaan käyskennelleet siellä ulkopuolella.

El Niñon ja koleran pelätään kulkevan taas käsi kädessä

Tansanian koleraepidemia on saatu osin kuriin, mutta WHO pelkää, että El Niño -sääilmiö tietää samanlaista suurepidemiaa kuin 1990-luvulla.

Valkotakkinen, kumihanskainen mies tiputtaa isän sylissä istuvalle pikkutytölle rokotetta suuhun.

Suuri koleraepidemia on sairastuttanut Tansaniassa lähes kymmenen tuhatta ihmistä, joista 150 on kuollut, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Järjestö pelkää, että El Niño -sääilmiö lisää tulvia, jotka puolestaan levittävät koleraa yhä laajemmalle.

Itäafrikkalaisen Tansanian epidemia alkoi elokuussa. Pahin tilanne on pääkaupungissa Dar es Salaamissa. Siellä tapauksia on todettu lähes 4 500, mutta koleraa on kautta maan Zanzibarin saaria myöten.

WHO:n edustaja Fadela Chaib kertoo, että lujat keinot taudin nujertamiseksi ovat alkaneet tuottaa tulosta. Keinoina on käytetty muun muassa kloorin lisäämistä veteen ja valvontaa, jolla uudet epidemia-alueet on tunnistettu mahdollisimman nopeasti.

Samalla Chaib kuitenkin on huolissaan lähestyvän sadekauden ja Tyynenmeren El Niño -ilmiön yhteisvaikutuksista. Ne on ennustettu tavallistakin rankemmiksi sateiksi ja laajoiksi tulviksi, jotka voivat antaa koleralle lisävoimia ja levittää sen Tansaniasta naapurimaihin.

Rokotteita on liian niukasti

Edellinen suurepidemia Afrikassa oli 1990-luvun lopussa, niin ikään voimakkaan Ei Niño -ilmiön aikana. 200 000 ihmistä sairastui neljässä maassa, myös Tansaniassa. Potilaista noin 8 000 kuoli.

Peloista huolimatta Tansaniassa ei suunnitella laajaa rokotuskampanjaa, jollaisella WHO alkoi alkukuussa pysäyttää Irakin koleraepidemiaa. Se ehti sairastuttaa 2 500 ihmistä.

Yli 230 000 ihmistä, joista valtaosa on pakolaisia, on saanut ensimmäisen kahdesta rokoteannoksesta. Chaibin mukaan rokotukset eivät ole yhä pätevä keino Tansaniassa, jossa tautitapauksia on laajalla alueella.

Ongelmana on myös rokotteiden vähäisyys. Niitä ainoana maailmassa valmistava intialaisyhtiö tuotti viime vuonna vain kaksi miljoonaa annosta eli riittävän suojan miljoonalle ihmiselle. WHO arvioi, että pelkästään Afrikassa koleralle altteilla alueilla elää noin 40 miljoonaa ihmistä.  

Tampere käänsi kelkkansa – ylioppilaskirjoituksia ei viedäkään vuokrahalleihin

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset toteutetaan lukioiden omissa tiloissa Tampereella. Kaupunki luopui ajatuksesta viedä kirjoitukset esimerkiksi Messukeskukseen tai TampereAreenalle.

Hatanpään lukio.

Tampere on luopunut kaavailuista siirtää abiturienttien sähköiset ylioppilaskirjoitukset Messukeskuksen TähtiAreenalle tai TampereAreenalle.  Kaupungin lukiokoulutus on tiedotteensa mukaan päätynyt järjestämään sähköiset ylioppilaskirjoitukset lukioiden omissa kiinteistöissä.

Lukiokoulutuksen mukaan ratkaisu on kompromissi, jossa huomioidaan kirjoitusten järjestämisen käytännöt, tekniikan organisointi sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittava rahoitus. Mittavia investointeja omiin kiinteistöihin puntaroitiin suhteessa yhteisessä vuokratilassa toteutettaviin ratkaisuihin, kuten Tähtiareena ja TampereAreena.

Lukiokoulutuksen kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi arvioitiin kirjoitusten toteuttaminen omissa kiinteistöissä.

Seuraavaksi kaupunki investoi tarvittavien luokkatilojen sekä salien sähkö- ja tietoliikennerakentamiseen. Rakentamisen eduksi katsotaan, että teknologiaa voidaan hyödyntää opiskelussa myös yleisemmin. Rakentamiseen osallistuvat myös Tampereen Tilakeskus, Tampereen kaupungin tietohallinto ja Tredun atk-tuki.

Lukiokoulutuksen mukaan omien kiinteistöjen hyödyntäminen sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa edellyttää, että lukio-opiskelijat valmistautuvat tarvittaessa tekemään yo-kokeen muun kuin oman lukion tiloissa.

Influenssarokotteet loppumassa kesken – THL ihmeissään: "Ei pitäisi olla mahdollista"

Influenssarokotuksia on otettu tänä vuonna Suomessa harvinaisen paljon, jopa niin paljon, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen varastot ovat käymässä vähiin.

Influenssarokotteenottajia Kajaanin pääterveysasemalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lääketukkukaupan johtaja Pertti Sormunen kertoo, että influenssarokotteiden kysyntä on ollut tänä syksynä paljon suurempaa kuin esimerkiksi viime vuonna.

– Kovasti olemme keskustelleet tästä, mutta mitään yksittäistä syytä ei ole löytynyt siihen, miksi rokotteita on otettu tänä syksynä niin paljon. Meidän nähdäksemme tänä syksynä ei ole tapahtunut mitään erikoista, mikä yksistään selittäisi ilmiötä.

THL ostaa kausittain 1 200 000 annosta, joista on jäljellä enää joitakin tuhansia. THL jakaa ostamansa rokotteet kunnille, jotka vastaavat pistämisestä. Sormusen mukaan THL:n tiedossa ei ole, minkä verran rokotteita on vielä varastossa kunnissa.

THL onkin pyytänyt, että neuvolat ja terveyskeskukset kartoittavat, kuinka paljon influenssarokotteita on jäljellä ja varmistavat sisäisillä siirroilla, ettei rokotteita jää seisomaan varastoon.

– Tässä vaiheessa THL:n varastossa on aiempina vuosina ollut rokotteita jäljellä paljon enemmän. Nyt kunnista on tullut isoja tilauksia selvästi enemmän, mikä kielii rokotteiden aiempaa suuremmasta menekistä, Sormunen selvittää.

Rokotteiden loppuminen voi olla mahdollista

Lääketukkukaupan johtaja Pertti Sormusen mukaan rokotteita on vaikea ostaa lisää, koska ne ovat niin sanotusti tuoretuote, jota ei voi varastoida myöhempää käyttöä varten. Siksi rokotteiden valmistajat eivät juuri tee influenssarokotteita varastoon.  THL on kuitenkin saamassa rokotteita lisää jonkin verran.

– Rokotteita on jäänyt aikaisempani vuosina niin paljon, että on vaikea kuvitella, miten ne yhtäkkiä tänä vuonna loppuisivat. Jos minulta olisi kysytty viikko pari sitten, olisin sanonut, ettei se ole mitenkään mahdollista. Nyt on vastattava, että kyllä loppuminen mahdollista on.

Yksityinen sektori rokottaa henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja valtion kustantamaan rokotteeseen. Myös siellä rokotteet ovat pääosin loppuneet.

Kova influenssaepidemia ajoi rokotteen ottoon Kouvolassa

Muun muassa Kouvolassa on otettu tänä syksynä huomattavasti viime vuotta enemmän influenssarokotuksia. Tarkkoja määriä rokotusten ottajista ei vielä ole. Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara arvelee syyksi rokotusinnokkuuden kasvuun viime keväänä Kouvolassa jyllänneen kovan influenssa-aallon.

– Rokotustilaisuuksissakin ihmiset keskustelivat siitä, kuinka keväällä sairastettiin niin kamala influenssa, etten enää ikinä tahdo sitä. Kyllä henkilö, joka on sairastanut influenssan, muistaa varmasti koko elämänsä, kuinka kamala tauti se on.

Influenssatapauksia todettiin Palosaran mukaan viime keväänä laajasti esimerkiksi päiväkodeissa, kouluissa ja hoivayksiköissä. Potilaita joutui myös sairaalaan asti tehohoitoon. Erityisesti jälkitaudit kuten keuhkokuume vei ihmisiä hoitoon sairaalaan.

– Kun ajattelee, että keväällä sairastuivat niin koululaiset, pienet vauvat kuin raskaana olevat, niin uskon, että pelko on ollut tavallaan yksi kyytipoika siihen, miksi rokotuksia on tänä syksynä otettu niin paljon, Palosara toteaa.

Myös Kotkassa ensimmäiset päivät ovat olleet hivenen viime vuotta vilkkaampia, mikä aiheutti myös jonoja. Kotkassa yleiset rokotustilaisuudet on jaettu kahteen vaiheeseen, joista toinen on jo ollut ja jälkimmäinen pidetään joulukuussa. Tähän mennessä noin 4 100 kotkalaista on ottanut rokotuksen.

Henkilökuntaa rokotetaan vaihtelevasti

Sikainfluenssan ja Pandemrix-rokotteen aiheuttamat jälkihöyryt ovat jo laantuneet, ja suhtautuminen influenssarokotteeseen on positiivisempi. Hygieniakoordinaattori Jaana Palosara sanoo, että kaikkien tutkimusten ja tiedottamisen jälkeen ymmärretään, että kyseessä ei ole sama rokote.

– Influenssarokote on rokote, jolla on rokotettu vuosikymmeniä. Luulen ihmisten ymmärtävän, että rokotteesta tulevat oireet ovat häviävän pieniä verrattuna siihen, millainen influenssa on.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta on ottanut influenssarokotteen vuosittain vaihtelevasti Kouvolassa. Palosara kuitenkin muistuttaa, että organisaatio vastaa siitä, että potilaille annettava hoito on turvallista.

– Työstä ei voi kieltäytyä niin, että ohjataan omat työt henkilölle, joka on rokotettu. Tästäkin keskusteltiin viime keväänä, Palosara kertoo.

– Työnantaja tarjoaa rokotteen työntekijälle, enkä näe hirvittävän montaa syytä olla ottamatta rokotetta. Tai sitten tehdään kuten tähänkin asti, eli influenssakautena rokottamaton työntekijä käyttää suorassa potilastyössä suojaimia, hän jatkaa.

Peilaatko kuntosalilla? Siitä voi olla sekä hyötyä että haittaa

Yksi kuntosali peittää seinänsä peileillä asiakkaiden pyynnöstä, toisella kuvastinten määrä pidetään minimissä. Peileistä on kuntosali- ja ryhmäliikunta tunneilla sekä hyötyä että haittaa.

Jyri Suhonen näyttää, miten kyykky tehdään virheellisesti.

Monilla kuntosaleilla on seinillä peilit, joista seurata omaa harjoittelutekniikkaa. Kaikilla kuntosaleilla niitä ei kuitenkaan käytetä, ja joskus peilistä katsomisesta voi olla jopa haittaa.

Kajaanilaisen Balance-kuntokeskuksen yrittäjä Aki Huttusen mukaan peilistä katsominen sopii erityisesti käsipainoilla tehtäviin liikkeisiin. Peilistä voi seurata vaikkapa, liikkuvatko kädet symmetrisesti, tai nouseeko toinen olkapää.

On kuitenkin myös liikkeitä, joiden tekemistä peili voi häiritä.

– Kyykkyä opetan mieluummin ilman peiliä. Siinä vartalo seuraa katsetta, ja jos katsoo peilin kautta esimerkiksi polviaan, voi asento lähteä liikaa eteen päin. Se on kuitenkin makuasia. Jotkut toivovat peiliä myös kyykkypaikalle. Meillä peilejä on laitettu eri paikkoihin kävijöiden pyynnöstä, Huttunen kertoo.

Ryhmäliikuntatunnilla ei katsota peiliin vaan ohjaajaan

LadyLine -ketjun kuntosaleilla peilejä ei juurikaan näy. Ryhmäliikuntasalien puolella niitä ei ole ollenkaan. Se on tietoinen valinta, kertoo ketjun operatiivinen johtaja Mait Kivisaari.

– Haluamme, että ohjaaja on kasvot yleisöön päin. Se on turvallisuuskysymys. Jos liikkujat katsovat omaa liikettään peilistä ja korjaavat sitä itse, se voi mennä väärin. Kun ohjaaja katsoo yleisöön, hän voi tarvittaessa korjata osallistujan liikettä. Se myös lisää sosiaalisuutta.

Kuntosalin puolella peili saattaa löytyä esimerkiksi kyykkypaikalta.

– Siellä ohjaaja opettaa, miten liikettä seurataan ja korjataan peilin avulla, Kivisaari sanoo.

Tanssinohjaajapariskunta La Guardia: Tanssi avaa toimistotyöläisenkin henkisesti

Latinotansseja opettavat ja esittävät Lazaro ja Jonna La Guardia asuvat Pohjois-Karjalassa, mutta rakennuttavat parhaillaan loma-asuntoa Kuubaan. Erityisesti niska- ja hartiakivuista kärsivät antavat myönteistä palautetta pariskunnalle, kuinka tanssi rentouttaa ja auttaa uskaltamaan.

Smuti-kissa, Lazaro, Jonna ja Cesar La Guardia.

Vaikka marraskuinen sää on harmaa ja loskainen, La Guardian perheessä riittää hymyä. Kuubalaislähtöinen Lazaro ja  Ilomantsista kotoisin oleva Jonna kohtasivat muutama vuosi sitten toisensa Joensuussa – tanssitunnilla.

Lazaro ja Jonna ovat erikoistuneet latinotanssien ohjaamiseen ja esittämiseen. Pariskunta on huomannut, kuinka erityisesti näin harmaaseen vuodenaikaan tanssi tuo ihmisille piristystä.

– Tietokoneen ääressä paljon työtä tekevät ovat monesti vähän jäykempiä yläkropasta. Kuulemma erityisesti huonon työpäivän jälkeen tanssi rentouttaa ja avartaa henkisesti.

– Joskus tanssiin ryhtyminen vaatii ohjaajalta rohkaisevaa asennetta. Ujomman ihmisen pitää ylittää tietty kynnys, jotta löytää itsensä, kertovat Lazaro ja Jonna samaan aikaan, kun liki 3-vuotias Cesar-poika touhuaa lattialla, ja Smuti-kissa pyörii jaloissa.

Loma-asunto nousee Havannaan

Latinotanssien ohjaamisessa on tärkeää seurata, missä mennään latinomusiikissa maailmalla.

– Erikoista kyllä, uusimmat kansainväliset latinohitit tuntuvat tulevan Suomeen vasta puolen vuoden viiveellä. Siksi haluamme, että tunneillamme soitetaan tuoreimpia kappaleita.

Jonna työskentelee tanssinohjaamisen lisäksi myyjänä kirjakaupassa. Lazaro on juuri valmistunut myyntiin ja palveluun erikoistuneeksi merkonomiksi.

Kuuba on nousemassa entistä tärkeämpään rooliin perheen elämässä. La Guardiat rakennuttavat parhaillaan loma-asuntoa, joka on vain parinkymmenen minuutin ajomatkan päässä pääkaupungin Havannan keskustasta.

Pariskunta suunnittelee järjestävänsä ensi vuonna tanssimatkoja Kuubaan: mukaan houkutellaan joukko suomalaisia tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin, kulttuuriin, latinotanssiin ja ihmisiin.

Traumaattisesta kokemuksesta voi selvitä – remontin teko ja liikunta auttavat eteenpäin

Remontin tekoa, puutarhatöitä ja keskusteluja. Selviytyjät ovat löytäneet läheisen äkillisen kuoleman tai järkyttävän kokemuksen jälkeisen elämän rakentamiseen monelaisia keinoja, kertoo tuore väitös.

Onnettomuuspaikalla palaa kymmeniä kynttilöitä.

Traumaattisesta kokemuksesta voi Heli Vihottulan väitöksen mukaan selviytyä, kun asettuu aktiiviseksi toimijaksi eikä alistu uhrin osaan. Vihottulan kasvatustieteen alan tutkimuksen aineistona olivat muun muassa läheisensä äkillisissä onnettomuuksissa menettäneiden kertomukset.

Selvityjillä oli monenlaisia tapoja uuden elämänkertomuksen rakentamiseen. Sopeutumien edistäjinä korostuivat esimerkiksi liikunta sekä erityisesti työ.

– Yksi aika merkittävä oli työ, fyysinen työ, puuhaaminen puutarhassa tai remontin teko. Jotakin, mihin voi purkaa itseänsä fyysisesti.

Heli Vihottulan mukaan elämän pohjaa järkyttäneistä kokemuksista selvinneiden kertomuksissa nousivat esiin myös erilaiset keskustelut erityisesti läheisten kanssa.

Mielen resurssit kantavat

Tärkeässä osassa ovat myös erilaiset mielen voimavarat.

– Mielen resurssit, mikä tarkoittaa sitä, että on taitoa yhdistellä positiivisia asioita. Keräillä jäljellä olevasta elämisestänsä sellaisia myönteisiä asioita, jotka ovat rohkaisseet eteenpäin. Että huomaa muutkin mahdollisuudet, ettei koko elämä ole mennyt, vaikka tämä tapahtuma sattuikin kohdalleni.

Traumaattisesta kokemuksesta selvinneet ovat voineet myös kokea itsensä lenkiksi vaikeuksia kohdanneiden sukupolvien ketjussa, sanoo Vihottula.

– Monet mainitsivat menneitten sukupolvien, vanhempien ja isovanhempien, tarinat ja opit. Siinä omassa kovassa paikassa saattoi tulla mieleen, että hekin ovat joutuneet kärsimään monenlaista ja selvinneet.

Selviytyjien ääni

Erlaiset onnettomuudet, kriisit ja katastrofit ovat omalle kohdalle osuessa suuri sokki. Tavanomainen elämä mullistuu eikä ihminen jää ennalleen. Heli Vihottula korostaa, että selvityminen eteenpäin on rankkaa psyykkistä työtä, kun aiemmat kuvitelmat elämän jatkumisesta ennallaan ovat romuttuneet. Prosessi ei ole helppo.

Tutkimuksen aineistona on kertomuksia, jotka on saatu haastattelemalla aikuisiällä jotakin erityisen traumaattista kokeneita ihmisiä. Traumaattinen kokemus voi olla esimerkiksi perheenjäsenen äkillinen kuolema onnettomuudessa. Kertojat kuitenkin arvioivat itse selvityneensä tapahtumasta, sanoo Vihottula.

– Heistä huokui sellaista valoa ja elämänuskoa, että he olivat selvinneet rankoista kokemuksista. Tietysti suru pysyy, mutta he ovat selvinneet siitä ja eläneet eteenpäin.

Heli Vihottulan kasvatustieteen väitös "En suostu yksinkertaisesti häviämään ihmisten silmistä" - Kertomuksia traumaattisesta kokemuksesta selviytymisestä tarkastetaan Tampereella perjantaina.

Nuoret haluavat koulusta lisää apua tunne-elämän huoliin – Koulupsykologi: "Apua tarvitsevia on tosi paljon"

Moni nuori toivoo koulun aikuisilta lisää tukea tunne-elämän huoliin, kaverisuhteisiin ja perheen asioihin. Psykologille ja lääkärille pääsy koetaan välillä vaikeaksi. Esimerkiksi helsinkiläisellä psykologilla Laura Blomqvistilla on hoidettavanaan tuhannen opiskelijan mielenterveys. Puolentoista vuoden takainen lakimuutos näyttää silti parantaneen opiskeluhuoltoa.

Nuoria koulun käytävällä.

Yli neljäsosa apua tarvinneista nuorista on sitä mieltä, ettei koulun aikuisilta saa riittävästi tukea mielialaan ja tunne-elämään liittyvissä huolissa. Varsinkin tyttöjen mielestä avun saamisessa on puutteita. Osa nuorista kaipaa koululta lisää tukea myös kaverisuhteisiin ja perheen asioihin. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselystä.

Myöskään psykologi Laura Blomqvistin mukaan apua ei pysty tarjoamaan kaikille riittävästi. Blomqvistin asiakaskuntana on tuhat nuorta, jotka opiskelevat helsinkiläisessä Alppilan lukiossa ja Stadin ammattiopistossa.

– Haluan ajatella, että palveluita tarjotaan kaikille matalalla kynnyksellä, mutta kyllä paine on kova. Pitää tehdä rajaamista ja pohtia, keiden nuorten kanssa tavataan enemmän ja keiden kanssa vähemmän tai milloin ohjataan esimerkiksi erikoissairaanhoitoon.

– Alakuloisuus, masennusoireet, ahdistusoireet. Ne ovat tyypillisimpiä syitä, miksi nuoret ottavat yhteyttä psykologiin, Laura Blomqvist kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkärin Marke Hietanen-Peltolan mukaan lapset ja nuoret eivät välttämättä kerro aikuisille huolistaan.

– On tärkeää miettiä, miten voisimme luoda oppilaitoksiin sellaisen ilmapiirin ja kulttuurin, että lapset ja nuoret kertoisivat huolistaan ja aikuinen osaisi heti tarttua niihin.

Pulaa koulupsykologeista, lääkäreistä ja kuraattoreista

Puolitoista vuotta sitten voimaan tullut opiskeluhuoltolaki lisäsi psykologien ja kuraattorien palveluita lukioissa ja ammattioppilaitoksissa. Heitä on sen jälkeen palkattu lisää eri puolille Suomea.

Viime keväänä tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan terveydenhoitajan ja kuraattorin avun saaminen on nuorten mielestä melko helppoa. Koululääkärille ja psykologille on nuorten mielestä puolestaan hiukan vaikeampaa päästä.

Kyselyn tuloksia ei voida verrata aiempiin vuosiin, sillä opiskeluhuollon palveluista on aiemmin kysytty eri tavoin. Marke Hietanen-Peltolan mukaan pulaa on tällä hetkellä monista auttajista.

– Erityisesti puuttuu lääkäreitä, psykologeja ja kuraattoreita. Terveydenhoitajien mitoitus on vähän paremmalla tolalla.

Psykologi Laura Blomqvistin mukaan avun tarjoaminen määräajassa ei aina onnistu, sillä avun tarvitsijoiden määrä vaihtelee. Ensimmäisen keskusteluajan pitäisi järjestyä seitsemässä päivässä.

– Välillä se on vaikeata. Esimerkiksi syksyllä on ollut tilanteita, etten itse ole siihen pystynyt, mutta tässäkin oppilaitokset eroavat toisistaan tosi paljon.

– Apua tarvitsevia nuoria on tosi paljon, Blomqvist toteaa.

Opiskeluhuoltolaki painottaa myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin parantamista. Kaikki koulun aikuiset osallistuvat opiskeluhuoltoon. THL:n kyselyn mukaan esimerkiksi jatkuva kiusaaminen onkin peruskoulussa kahdessa vuodessa hiukan vähentynyt.

Vaikka ongelmia on, opiskeluhuolto on lain voimaantulon jälkeen kehittynyt hyvään suuntaan, arvioi ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola THL:stä.

– Koko ajan mennään parempaan suuntaan. Lapsilla ja nuorilla on apu paremmin saatavilla kuin ennen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnalliseen Kouluterveyskyselyyn vastasi keväällä 120 000 nuorta. Tutkimuksessa olivat mukana peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat.

Suomen toinen puoli on pahasti sairas – menesty, niin pelastut

Itä-Suomessa on sairastettu yli sata vuotta länttä enemmän. THL:n mukaan syynä ovat paitsi elintavat myös geenit. Yksilötasolla asiaan voi kuitenkin vaikuttaa.

Vanhus liikkuu pyörätuolilla

Erilainen sairastavuus on jakanut Suomea jo toistasataa vuotta. Sairain väki on aina asunut idässä ja koillisessa, tervein lännessä ja lounaassa.

– Alueiden välisen erot muuttuvat hitaasti. Joskus erot ovat olleet loivemmat, joskus jyrkemmät. Eri aikoina on voinut myös olla eri sairauksia. Yleishavainto on kuitenkin pysynyt samana, kertoo THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen.

THL:n tuoreet tilastot kertovat, että Suomen sairain yli 50 000 asukkaan kaupunki on Kotka, toiseksi sairain Kuopio. Terveintä väkeä asuu Espoossa ja Helsingissä.

Maakunnittain tarkasteltuna terveimmät asukkaat ovat Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla, sairaimmat Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Palkankorotus tuo hyvinvointia

Sairastavuuteen vaikuttavat muun muassa alueen työllisyystilanne sekä koulutus- ja tulotaso. Monet terveysriskit ja sairaudet kasaantuvat vähemmän koulutetuille, pienituloisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Itä ei ole perinteisesti ollut yhtä vaurasta aluetta kuin Länsi- ja Lounais-Suomi. Yksilötasolla muutto esimerkiksi Kotkasta Espooseen ei Koskisen mukaan tee ihmisestä terveempää.

– Jos ammatti ja tulot pysyvät samoina eivätkä elintavat ja tapa käyttää terveyspalveluja muutu, tuskin terveyskään muuttuu.

Jos elämässä kuitenkin tapahtuu samaan aikaan muita muutoksia, tilanne on jo paljon valoisampi.

– Tutkimukset viittaavat siihen, että urallaan etenevien terveydentila poikkeaa niistä, jotka eivät etene urallaan. Kun talousahdinko korvautuu hyvinvoinnilla, mukana tulevat todennäköisesti myös terveemmät elintavat.

Lapsena syöty ruoka vaikuttaa pitkään

Koskinen muistuttaa, että tulotason kohoaminen ei itsestään paranna terveydentilaa vaan siihen tarvitaan muita mekanismeja.

– Kun on enemmän rahaa, voi syödä terveellisemmin, harrastaa mieluista liikuntaa ja hankkia paremman asunnon. Kun elämässä on asiat hyvin, ihminen on kiinnostuneempi terveydentilastaan kuin silloin, kun kaikki potkii päähän.

Elintavoista etenkin tupakointi sekä alkoholin runsas käyttö lisäävät sairastumista. Maantieteelliset erot elintavoissa eivät ole enää yhtä jyrkät kuin aiemmin.

– Erot kuitenkin näkyvät sairastavuudessa pitkään. Lapsuuden ruokatottumuksista voi jäädä jälkiä vuosikymmenten päähän. Etenkin rasvojen käyttö voi vaikuttaa sairastavuuteen myöhemmin, Koskinen toteaa.

Huonot geenit

Elintavat eivät kuitenkaan selitä kaikkia eroja.

– Itä-Suomen osalta on vahvoja viitteitä siihen suuntaan, että väestön geneettisessä taustassa on eroja. Ne voivat jossakin määrin vaikuttaa siihen, että joitakin tauteja on idässä enemmän kuin lännessä. Elintavoilla ja -oloilla on kuitenki isompi merkitys.

Itä- ja Pohjois-Suomessa esiintyy enemmän sepelvaltimotautia, aivoverisuonien tauteja, tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä mielenterveyden häiriöitä kuin läntisessä Suomessa.

Alkoholinkäytön erot eivät kulje yhtä johdonmukaisesti.

– Alkoholikuolleisuus on suurinta Kymenlaaksossa, mutta myös esimerkiksi Päijät-Hämeessä on maan keskitasoa suurempi alkoholikuolleisuus.

Onnettomuuspotilaan selviytymismahdollisuudet paranevat – lääkärikopterissa nyt verta mukana

Potilaan selviytymismahdollisuudet paraneva, kun helikopterilla paikalle tuleva lääkäri voi tehdä verensiirron jo onnettomuuspaikalla. Punasolujen kuljettamista ja verensiirtoja kokeillaan nyt Taysin alueella.

Lääkärihelikopteri

Hätäverensiirto on nyt mahdollista onnettomuuspaikalla. Tampereen yliopistollisen sairaalan alueen lääkärihelikopterissa kokeillaan nyt ensimmäisenä Suomessa punasolujen kuljettamista ja käyttöä sairaalan ulkopuolella.

Verensiirron tekeminen onnettomuuspaikalla parantaa kriittisessä tilassa olevan potilaan selviytymismahdollisuuksia.

– Tähän saakka sairaalan ulkopuolella paljon verta menettävälle potilaalle on annettu keittosuolaa korvaamaan verta, jotta verenpaine ei romahda, kertoo tutkimusjohtaja Ilkka Virkkunen lääkärihelikoptereista vastaavasta FinnHEMSistä.

– Potilaan kannalta verensiirto on merkittävä askel parempaan.

Malli laajenee koko Suomeen

Punasolut säilyvät kylmässä vain lyhyen ajan ja veri on kallista. Siksi verta ei ole kuljetettu aiemmin mukana kuin vain, jos on erikseen arvioitu, että sitä tarvitaan. Nyt lääkärihelikopteriin on nyt hankittu sotilasliitto Natolle kehitetty erikoiskylmälaukku, jossa punasolut säilyvät useamman päivän.

Malli veren säilyttämiseen ja kierrättämiseen on otettu Lontoon lääkärihelikoptereista, joissa verta on ollut mukana jo vuosia. Kokemukset ovat olleet erittäin hyviä.

Punasoluja on kuljetettu Taysin alueen helikopterissa viime torstaista lähtien. Ensimmäisellä kokeiluviikolla verensiirtoja ei ole kuitenkaan tarvinnut tehdä.

Vastaavan toiminnan valmistelut ovat pitkällä myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena on, että vuoden sisällä verta olisi mukana kaikissa FinnHEMSin lääkärihelikoptereissa.

Kiekko liitää myös uudessa kaupungissa – "Heti löytyi kavereita"

Jani Kleemola vaihtoi opiskeluiden myötä maisemaa Pirkanmaalta Kajaaniin ja jatkoi mieluisaa harrastusta uudessa kaupungissa. Loistavat harrastusmahdollisuudet yllättivät positiivisesti.

Mies heittää frisbeetä metsässä.

Frisbeegolfia harrastavan Jani Kleemolan ei tarvinnut pettyä muuttaessaan Ylöjärveltä Kajaaniin. Vanhan harrastuksen jatkaminen uusissa ympyröissä on karkottanut tylsyyttä ja helpottanut tutustumista uusiin ihmisiin.

Kleemola aloitti viime syksynä liikunnanohjaajan opinnot Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

– Uudesta koulusta löytyi heti kavereita, jotka pelaavat frisbeegolfia ja sen kautta on ollut helpompi tutustua ihmisiin. Vapaa-ajallakaan kesällä ei ole ollut niin tylsää ja yksinäistä, kun pääsi ulos heittämään kiekkoa.

Kajaanin mahdollisuudet frisbeegolfin harrastamiseen yllättivät positiivisesti. Kleemola tiesi jo ennakkoon, että Kajaanista löytyy täyspitkä 18-väyläinen rata, mutta muut radat tulivat yllätyksenä.

– Mahdollisuudet ovat tosi hyvät, jopa paremmat kuin Pirkanmaalla, Kleemola kehuu.

Täyspitkän frisbeegolfradan lisäksi Kajaanissa on lyhyempiä ratoja. Lisäksi monissa puistoissa on koreja, joiden ympärillä voi treenata.

Luontoa ja liikuntaa

Innokkaimmat kiekonheittäjät vaeltavat kiekkokasseineen frisbeegolfradoilla ympäri vuoden, mutta Kleemolalla harrastus jää lumien aikana tauolle. Kesällä hän heittelee jopa päivittäin.

Kainuu tarjoaa harrastukseen mukavat puitteet. Frisbeegolf merkitsee Kleemolalle monipuolista liikuntaa hienoissa maisemissa. 

– Kun käy pelaamassa pitkää rataa Vimpelinvaarassa, siellä on tosi hienot ulkoilumaastot ja näkymät sieltä korkealta. Sinne on aina ollut mukava lähteä.

Tuleva liikunnanohjaaja on sopeutunut Kainuuseen hyvin.

– Oon viihtynyt tosi hyvin. Tämä on mukava kaupunki. Suurin ero Ylöjärveen on se, ettei ole Tampereen kaltaista isoa kaupunkia vieressä, hän toteaa.

Toiselle harrastus, toiselle elämäntapa – "Ei ole yhtä syytä, miksi saisi joogata"

Joogan lempeys, sallivuus ja itsensä kuuntelu voi viehättää harrastajaa niin paljon, että harjoituksesta tulee tapa katsoa maailmaa. Joogaohjaaja Sari Marita Ikäheimon mielestä halu lisätä kehon liikkuvuutta ei kuitenkaan ole yhtään huonompi syy harrastaa joogaa.

Äänimalja, kynttilöitä ja kukkia hyllyllä.

Joogasta on tullut Suomessa tavallinen harrastus, joka kiinnostaa ihmisiä monesta syystä. Yksi hakee helpotusta fyysisiin vaivoihin, toinen stressiin. Joogaohjaaja Sari Marita Ikäheimon mukaan suurin osa harrastajista tulee saadakseen liikkuvuutta selkärankaan.

Ikäheimolle itselleen jooga on enemmän kuin harrastus ja jopa elämäntapa. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille:

– Joogan ajatus on, että kaikki ovat hyväksyttäviä omissa taustoissa ja perusteissaan. Ei ole yhtä syytä, miksi saisi joogata. Eikä ole ollenkaan vähäistä, että saadaan fysiikka kuntoon. Henkinen puoli tulee, jos on tullakseen, hän sanoo.

Intiasta mausteita omaan harjoitukseen

Ikäheimon oma joogapolku alkoi hänen ollessaan stressaavassa elämäntilanteessa. Hän mietti, voisiko tehdä jotain muutakin kuin perinteistä jumppaa.

– Lempeys, sallivuus ja oman itsensä kuuntelu tuntui todella hyvälle siinä tilanteessa. Jooga tuntui heti omalle. Muistan, miten kuvasin jollekin ystävälle, että tuntuu, kuin olisi tullut kotiin, Ikäheimo muistelee.

Jooga jäi säännölliseksi osaksi Ikäheimon elämää kuitenkin vasta vuosia myöhemmin hänen käytyään Äiti Amman ashramissa eli luostarityyppisessä henkisessä keskuksessa Intiassa. Siellä Ikäheimo vietti kaksi viikkoa joogaten ja kasvisruokaa syöden.

– Siellä tehtiin tiettyyn aikaan aamulla joogaharjoituksia ja myöhemmin päivällä vapaaehtoistyötä. Kaikki tietenkin aina huipentui Äiti Amman tapaamiseen ja hänen halailuunsa.

Kun Ikäheimo huomasi saavansa joogasta oivalluksia omasta elämästään, kehostaan ja mielestään, hänelle tuli halu jakaa sitä myös muille. Nyt hän ohjaa joogaryhmiä pitkin Kainuuta.

Silmien välke kertoo elämänilosta

Ikäheimon ryhmissä joogaharjoitukset ovat tarkkaan suunniteltuja ja ohjattuja, mutta hänen oma harjoituksensa on vapaampaa.

– Joogaliikkeet ovat selkäytimessä, joten menen vain matolle ja lähden kuuntelemaan, mitä tarvitsisin. Joskus harjoitus on vain muutama liike, joskus se on pidempi. Parhaimmillaan jooga on mielestäni sitä, että menee itsensä kuuntelun kautta.

Ikäheimo kuvailee, että jooga on hänelle kuin silmälasit, joiden läpi hän katselee maailmaa. Hän haluaa kehittyä siinä, ja toivoo säilyvänsä mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena ja vireänä.

– Kun tapaan pitkään joogaa harrastaneita ihmisiä, heissä on mahtavaa se silmien välke. Siitä välittyy elämänilo ja uteliaisuus. He eivät ole jääneet murehtimaan mennyttä tai tulevaa, vaan elävät tässä hetkessä.

EDIT 26.11.2015 klo 12.57: Ikäheimon titteli korjattu joogaopettajasta joogaohjaajaksi.

Masennus käy kalliiksi yhteiskunnalle – turvallinen lapsuus on avain sairauden ehkäisyssä

Suomessa masennukseen sairastuminen on melko yleistä. Tutkimusprofessori visioi, millaisen yhteiskunnan tulisi olla, että masennusta ennaltaehkäistäisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Nuori nainen puistonpenkillä.

Masennus on melko yleinen sairaus Suomessa. Masennus maksaa sairaslomina 2,5 miljoonaa työpäivää vuodessa, ja arviolta 37 000 suomalaista on eläkkeellä masennuksen takia. Suomi ei kuitenkaan ole suuri poikkeus muista jälkiteollisista maista, vaan masennuksen yleisyys on melko samanlaista muuallakin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen visioi, millainen yhteiskunta olisi tehokkain ennaltaehkäisemään masennusta. Hän nostaa erittäin tärkeäksi seikaksi lapsuuden kodin tunnelman.

– Tiedämme masennuksen riskitekijöistä sen, että lapsuuden kodin tulisi olla rauhallinen. Siellä ei esimerkiksi saisi olla tavallista enempää riitoja, vaikka pientä erimielisyyttähän arkiasioiden hoitamisessa saattaa toisinaan esiintyä.

Lapsuuden kodin tunnelma ei ole ainut seikka, mikä masennusta ehkäisevässä yhteiskunnassa olisi tärkeä asia. Lisäksi vanhemmat tai lapsi eivät käyttäisi päihteitä haitallisissa määrin, ja tiettyjä päihteitä ei saisi käyttää laisinkaan.

Partonen korostaa, että turvallisuuden tunne on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.

– Kodin ja lähiympäristön tulisi olla turvallisia, että ei olisi pelkoa fyysisestä pahoinpitelystä eikä henkisestä kiusaamisesta. Kaikki nämä asiat auttavat siihen, ettei masennusta myöhempinä vuosina tule.

Masennus vaikuttaa toimintakykyyn nopeasti

Partosen mukaan on hyvin yksilöllistä, miksi ihminen sairastuu masennukseen. Suurimmalle osalle masennuksesta ei voida osoittaa mitään yksittäistä syytä, vaan useampikin ulkoinen syy vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen.

– Taustalla voi olla kielteisiä elämäntapahtumia, kuten menetyksiä. Lisäksi sosiaalisen verkoston ulkopuolelle jääminen johtaa usein masennusoireisiin. Ja stressaavien kielteiseksi koettujen elämäntilanteiden kasaantuminen lisää kuormaa, joka voi johtaa sairastumiseen myöhemmin. Myös stressaavat tilanteet, jotka koetaan myönteisiksi voivat rasittaa elimistöä ja aiheuttaa masennusoireiden ilmaantumisen.

Masennus vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn hyvinkin nopeasti.

– Myönteisten psyykkisten voimavarojen vahvistaminen ja mielenterveyden tukeminen kaikilla tavoilla mahdollisimman varhain ovat parhaat tavat estää masennuksen ilmaantuminen myöhemmällä iällä.

– Ihmisen ikääntyessä saattaa tulla fyysisiä elimellisiä sairauksia ja niiden hoidon yhteydessä on tärkeä kiinnittää huomiota myös psyykkiseen vointiin. Eli ei hoideta vain fyysistä sairautta, vaan muistetaan ihminen kokonaisuutena.

Sosiaalinen tuki vahvistaa ihmisen sosiaalista pääomaa ja voi sitä kautta vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteen ja ehkäistä masennusta. Lisäksi ihmisen omien psyykkisten voimavarojen ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopeutumiskeinojen vahvistaminen auttaa suojaamaan mielenterveyttä.

Huomioi toiset, älä syrji äläkä kiusaa

Ihanneyhteiskunnan saavuttamiseen masennusta ennaltaehkäisemällä ei ole olemassa patenttiratkaisuja. Mutta Timo Partonen nostaa esille yleisen asennoitumisen muihin ihmisiin.

– Muutos lähtee siitä. Sillä on iso merkitys, että muita ei syrjittäisi eikä kiusattaisi sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ja tietysti tuen antaminen, jos toisen tilanne on vaikea ja hän oirehtii jostain asiasta. Ihan sen kysyminen, että kuinka toinen voi sekä kuunteleminen ja ajan antaminen.

– Jos vakavammasta tilanteesta on kysymys, ammattiavun pitäisi olla nopeasti saatavilla, Partonen jatkaa.

Hae lisää

Tervetuloa Ylen mobiiliuutisiin!

Kokeilemme palvelun avulla millainen käyttöliittymä sopisi parhaiten uutisten, urheilun ja sään seuraamiseen mobiilikäytössä.

Otamme mielellämme vastaan palautettasi siitä, mikä palvelussa toimii jo hyvin ja mitä mielestäsi voisi vielä kehittää.

Liitä mukaan päätelaitteesi malli ja sähköpostiosoitteesi, jos tarvitset apua ongelmatilanteessa.

Lähetä palautetta:

Lähetä